Pentru servicii publice locale mai bune în oraşe şi raioaneArticol adaugat de: ADR Nord

CHIȘINĂU, 30 mai 2012. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și partenerii de dezvoltare SUEDIA, reprezentată de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională şi Guvernul Republicii Federale Germania, au semnat un Memorandum de înțelegere privind acordarea sprijinului în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.

Scopul proiectului este îmbunătăţirea accesului cetăţenilor moldoveni la servicii publice locale mai bune în oraşe şi raioane, iar extinderea parteneriatului constă în acordarea sprijinului suplimentar în concordanţă cu actualul Program de activitate al Guvernului Republicii Moldova şi documentele strategice relevante. De asemenea, prin acest Memorandum de Înţelegere, participanţii doresc să stabilească principiile şi procedurile parteneriatului lor.

Valoarea totală a proiectul constituie 7 mln. euro; Guvernul Republicii Federale Germania va contribui la finanţarea proiectului cu un buget de pînă la 4 milioane de euro pentru faza curentă şi a acordat Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) mandatul pentru a oferi toată asistenţa tehnică, administrativă şi logistică necesară pentru implementarea Proiectului, iar Suedia cu 3 mln euro.

Marcel RĂDUCAN, ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a comunicat în cadrul ceremoniei de semnare a Memorandumului că Guvernul RM și-a asumat angajamentul de a distribui șanse egale de dezvoltare regiunilor, iar ministerul realizează acest obiectiv prin diferite politici și instrumente. De asemenea, ministrul a mulțumit pentru încrederea acordată de parteneri  și a asigurat că Agențiile de Dezvoltare Regională sînt mecanisme bune de implementare a proiectelor, inclusiv mecanisme ce facilitează cooperarea cu administrațiile publice locale de nivelul I și II.

Totodată, Marcel RĂDUCAN i-a rugat pe oficialii Germaniei și Suediei să fie alături pe tot parcursul implementării proiectului, să monitorizeze procesul, pentru a asigura la final un proiect durabil, eficient și pentru a demonstra că cetățenii țării noastre merită să beneficieze și de alte proiecte europene.

La rîndul său Dirk NIEBEL, ministrul Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, a comunicat că acest proiect prevede îmbunătățirea vieții moldovenilor, reducerea sărăciei, iar asistenţa acordată este pentru îmbunătăţirea serviciilor publice locale în Republica Moldova (cum ar fi alimentarea cu apă potabilă, canalizarea, gestionarea deşeurilor etc).

Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, Ingrid TESMAN, a menționat că obiectivul-cheie este că acest sprijin financiar va merge direct la populație, iar ministerul va coopera cu toți actorii implicați în proces pentru a asigura gestionarea eficientă şi efectivă a banilor.

Amintim că proiectul îşi propune să sprijine îmbunătăţirea capacităţii APL la capitolul procesele de planificare şi bugetare, elaborarea, dezvoltarea şi armonizarea politicilor şi strategiilor relevante, instrumentelor juridice, metodologiilor şi instrumentelor pentru susţinerea proceselor de planificare descentralizate; îmbunătăţirea Planurilor Operaţionale Regionale ale Strategiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru şi Sud în ceea ce priveşte alimentarea cu apă, canalizarea, gestionarea deşeurilor solide şi eficienţa energetică a clădirilor publice, precum și crearea unui proiect investiţional model pe domeniul alimentării cu apă, canalizării, gestionării deşeurilor solide şi eficienţei energetice a clădirilor publice.

Totodată, GIZ va asigura vizibilitatea/identitatea vizuală a contribuţiei suedeze în Proiect prin şedinţe de informare, materiale scrise, conferinţe de presă, prezentări, invitaţii, însemne, inscripţii permanente şi alte instrumente utilizate pentru a evidenţia participarea Suediei. ♦ MDRC

telegram