DOCUMENT DE POZITIE AL FORUMULUI REGIONAL AL SOCIETATII CIVILE

DOCUMENT DE POZITIE AL FORUMULUI REGIONAL AL SOCIETATII CIVILE

 DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD A REPUBLICII MOLDOVA

 

Forumul Regional al societatii civile din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova, desfasurat pe 23.01.2008 in or. Cahul, si-a propus drept scop consolidarea capacitatilor ONG-urilor privind dezvoltarea regionala si identificarea mecanismelor de interactiune, cooperare si conlucrare intre actorii societatii civile in procesul de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Sud.

Evenimentul a intrunit 95 de reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, administratiei publice locale (APL) si mass-media din raioanele Cahul, Cantemir, Causeni, Cimislia, Leova, Stefan Voda, Taraclia si Basarabeasca, precum si ai ONG-urilor invitate din Chisinau, Comrat si Galati (Romania). Rapoartele prezentate in cadrul Forumului s-au axat pe urmatoarele sectiuni:

 1. Dezvoltarea regionala in Republica Moldova. Context general.
 2. Regiunea de Dezvoltare Sud - oportunitati si perspective de dezvoltare.
 3. Parteneriatul social - conditie de baza in realizarea politicii de dezvoltare regionala in RM si rolul actorilor-cheie (APL, ONG, reprezentantii sectorului privat) in acest proces.

In urma discutiilor si dezbaterilor pe marginea acestor subiecte, cit si a activitatii desfasurate in cadrul atelierelor, participantii la Forum au elaborat urmatoarea rezolutie:

€žImplementarea politicii de dezvoltare regionala in Republica Moldova in conformitate cu prevederile Legii privind dezvoltarea regionala in Republica Moldova nr. 438-XVI din 28.12.2006 poate constitui un proces deosebit de important in contextul integrarii europene a Republicii Moldova. Realizarea cu succes a acestei politici, sustinuta de Uniunea Europeana si alte institutii finantatoare, depinde de modul de aplicare a mecanismului institutional stabilit prin lege, dar si de calitatea cadrului normativ care-l va pune in functiune.

Noi, liderii ONG-urilor din Regiunea de Dezvoltare Sud, ne exprimam profunda ingrijorare fata de tergiversarea adoptarii de catre Guvern a documentelor de institutionalizare a structurilor in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, identificind mai multe aspecte problematice in implementarea politicii de dezvoltare regionala:

 • Necesitatea perfectionarii cadrului legislativ privind mecanismul de selectare de catre Ministerul Administratiei Publice Locale a reprezentantilor societatii civile si ai sectorului privat in cadrul consiliilor de dezvoltare regionala. Consideram ca sectorul asociativ din regiune este capabil sa se autoorganizeze si sa-si delege reprezentantii in aceste institutii de sinestatator;
 • Adoptarea unei proceduri de luare a deciziilor in Consiliul National de Coordonare a Dezvoltarii Regionale si Consiliul Regional de Dezvoltare, care ar exclude blocajul functional in cazul paritatii de voturi;
 • Crearea unui Fond Local de Dezvoltare Regionala ca instrument financiar utilizat de Consiliul Regional de Dezvoltare pentru asigurarea finantarii programelor si a proiectelor orientate spre implementarea Strategiei Regionale de Dezvoltare in care isi pot varsa fondurile si contributiile atit autoritatile locale din regiune, cit si alte institutii, finantatori, persoane interesate;
 • Consolidarea capacitatilor regiunilor prin crearea de parteneriate viabile intre sectorul public si cel privat;
 • Organizarea sectorului asociativ la nivelul regiunii prin asigurarea cooperarii si comunicarii eficiente si operative intre organizatiile neguvernamentale locale, regionale si alti actori comunitari;

In scopul imbunatatirii performantelor de interactiune si consolidare regionala, am stabilit urmatoarele prioritati:

 1. Crearea unor structuri regionale ale ONG, care sa asigure circuitul informational pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Sud de tipul Consiliului Regional de Coordonare al ONG-urilor;
 2. Instituirea unor mijloace de informare in masa pentru sporirea accesului la informatie a ONG-urilor - ziare, site-uri, retele sectoriale;
 3. Organizarea unor activitati comune: tirguri, vizite, videoconferinte;
 4. Monitorizarea calitatii deciziilor luate de structurile regionale.

 

Perfectionarea cadrului legal si institutional si cooperarea eficienta intre actorii-cheie ai procesului de dezvoltare regionala vor permite valorificarea tuturor oportunitatilor existente, contribuind la transformarea regiunii de sud a Republicii Moldova intr-o regiune dinamica, prospera si competitiva, care va asigura locuitorilor un mediu confortabil pentru viata si activitate, iar vizitatorilor - ospitalitate si ambianta placuta.

Forumul Regional al societatii civile din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova s-a desfasurat in cadrul proiectului "Cooperarea dintre ONG-urile locale - factor important al dezvoltarii regiunii de sud a Republicii Moldova", implementat de ACCD €žDialog" si CONTACT-Cahul, cu sprijinul financiar acordat de Fundatia €žSOROS-Moldova".

 


Cahul, 23 ianuarie 2008

 

Forumul Regional al Societatii Civile din Regiunea de Dezvoltare Sud