Iniţiativa de colectare separată a deşeurilor reciclabile

La începutul anului 2012 Ministerul Mediului şi Inspectoratul Ecologic de Stat au lansat iniţiativa de colectare separată a deşeurilor reciclabile din birouri. Campania are drept scop promovarea implementării principiilor Oficiilor Verzi, pe larg aplicate în ţările UE şi susţinute şi promovate de PNUD şi UNEP.

Pe parcursul campaniei au fost colectate separat hîrtia şi cartonul, masele plastice, sticla şi deşeurile toxice (bateriile şi tuburile luminiscente uzate). Recent cantitatea maculaturii colectate a atins cota de 1000 kg, valoare adunată în doar o lună şi jumătate de la lansarea campaniei. Maculatura a fost transmisă centrelor de prelucrare a deşeurilor din hârtie şi carton în vedere reciclării ulterioare.

Campania dată reprezintă primul pas în promovarea Procedurilor Oficiilor Verzi în instituţiile guvernamentale din Republica Moldova, care va include economisirea energiei, resurselor (materiale şi financiare), reducerea volumului şi valorificarea economică a deşeurilor formate. Întreg ansamblul de acţiuni va contribui considerabil  la economisirea mijloacelor bugetare.

Ministerul Mediului îndeamnă toate instituţiile naţionale şi locale, agenţii economici şi reprezentanţii societăţii civile să se alăture acestei iniţiative, contribuind astfel la  promovarea principiilor dezvoltării durabile şi protecţiei mediului în Republica Moldova.

Sursa: http://www.mediu.gov.md/md/newslst/1211/1/5030/