“Nu fi indiferent!” – prevenirea si reducerea riscurilor tuberculozei in raionul Falesti

Asociatia Obsteasca Cuget din satul Izvoare, raionul Falesti, Republica Moldova,in parteneriat cu Secţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Falesti, Direcţia Generala Învăţămînt, Tineret şi Sport Falesti, Sectia de Ftiziopulmonologie Falesti, Centrul de sanatate Falesti - informeaza publicul interesat ca in perioada 01.04.2011-28.02.2012, au implementat proiectul “Nu fi indiferent!” – prevenirea si reducerea riscurilor tuberculozei in raionul Falesti, realizat in cadrul programului de granturi mici „Sporirea rolului pacientului și comunității în controlul Tuberculozei în Republica Moldova", finanţat din Grantul Fondului Global de Combatere HIV/SIDA, TB şi Malariei (runda a 9-a), Fundația Soros-Moldova.

Proiectul avind ca scop implicărea a 33 de comunitati din raionului Falesti in lupta cu tuberculoza, promovarea în societate a modului sănătos de viaţă, care paralel cu extindere pe larg a activităţilor şi intervenţiilor profilactice, depistare precoce au contribuit la reducere cazurilor noi de îmbolnăvire, au îmbunătăţit calitatea şi speranţa de viaţă a persoanelor cu TB.

Beneficiarii proiectului sunt din grupurile speciale (vulnerabile) de populaţie din raionul Falesti: persoane fără adăpost, persoane din comunităţi izolate, din zone cu nivel social-economic scăzut, bolnavi cu tuberculoză multidrogrezistentă, copii şi tineri ai străzii, migranţi şi persoane eliberate din detenţie.

In cadrul proiectului au fost implementate activitatile ce au contribuit la creșterea depistării precoce a tuberculozei, sporirea complianţei la tratament în condiţii de ambulator și obținerea ratei înalte a succesului tratamentului.

In rezultat, in raionul Falesti, este creata reţea de Suport Social, formata din 32 de Grupe de Suport social (in cadrul fiecarei localitati din raion in conformitate cu decizia Consiliului local , dispozitia primarului localitatii ), prin intermediul carora este inceput procesul de mobilizare a cetăţenilor pentru participare, privind promovarea activităţilor de prevenirea şi reducerea riscurilor TB.

Pe parcursul anului 2011 si 2 luni ale anului 2012, in fiecare localitate din raion au fost desfăşurate activităţi de suport comunitar pentru pacienţii cu TB (cu implicarea APL, servicii de asistenta sociala, bisericii, liderii comunitari neformali, etc.)

 

Pentru mai multe informatii nu ezitati sa ne contactati la tel. 068043178 sau prin e-mail: cuget.izvoare@yahoo.com, persoana de contact Evghenia Moisei, coordonator proiect.

Acest material este realizat în cadrul proiectului „Reducerea Impactului Infecţiei HIV în Republica Moldova”  finanţat de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Runda 8, Recipientul Principal – Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS),  Sub-recipient  Fundaţia Soros - Moldova  , proiect   Prevenirea si reducerea riscurilor TB în r. Făleşti „Nu fii indeferent”, implementat de AO „Cuget” din s. Izvoare, r. Făleşti.