În 2011 s-au editat 120 publicaţii pentru tineri. Date din Recensământul presei tinerilor din Moldova (studiu)

În 2011, în Republica Moldova s-au editat 120 de ziare pentru tineri. Astăzi, audienţa presei tinerilor la nivel naţional este de 72 000 de cititori.  Numărul a rămas relativ constant în comparaţie cu datele ultimului recensământ realizat de CTJM în 2007, atunci fiind identificate 119 ziare.

Instrumentele de colectare a informaţiilor utilizate de către CTJM au inclus: un chestionar, un interviu şi trei focus grupuri.  Pentru a afla care este audienţa acestor publicaţii, periodicitatea lor, problemele cu care se confruntă zi de zi vedeţi Recensământ CTJM 2011

Recensământul presei tinerilor este un studiu realizat de Centrul Tînărului Jurnalist din Moldova, ce descrie situaţia la nivel naţional a presei tinerilor din Moldova în 2011. Datele din recensămînt au fost utilizate pentru stabilirea strategiei de dezvoltare a reţelei mass mediei tinerilor din Moldova.

Vă reamintim că în 2002, după fondarea CTJM în Moldova existau 19 ziare ale tinerilor.

Acest studiu a fost posibil graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului FHI 360 Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau FHI 360.