Problemele tinerilor - puse în dezbatere

Mai multe burse de studii peste hotare, mai mulţi voluntari şi mai multe locuri de muncă pentru tineri, acestea sunt doar câteva din problemele tinerilor din Republica Moldova care au fost identificate în cadrul dezbaterii publice locale privind participarea tinerilor din mun. Chişinău, organizată pe 23 ianuarie 2012 de către Fundaţia Est-Europeană din Moldova.

Dezbaterea a fost realizată cu scopul de a identifica provocările la nivel local cu care se confruntă tinerii, soluţiile oferite de aceştia şi suportul pe care sunt gata să-l ofere în depăşirea provocărilor. La dezbatere au participat reprezentanţi ai administraţiei publice locale din mun. Chişinău, lucrători de tineret, reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentaţi ai Consiliului Local al Tinerilor din Chişinău, precum şi reprezentanţi mass-media.

Activitatea a fost realizată în cadrul programului „Participarea Tinerilor în Moldova” implementat de Fundaţia Est-Europeană în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia.

Până în luna martie în toate raioanele din ţară, inclusiv în Găgăuzia şi Transnistria, vor fi organizate dezbateri în care tinerii vor avea posibilitatea să spună ce îi împiedică să fie activi, vor identifica problemele cu care se confruntă şi vor găsi soluţii pentru rezolvarea lor. În urma dezbaterilor toate problemele identificate de către tineri şi toate priorităţile prezentate de ei vor fi luate în considerare la elaborarea planurilor strategice la nivel comunitar.

Doritorii de a participa la dezbateri trebuie să fie atenţi la toate anunţurile publice care apar pe panourile consiliilor raionale.

Pentru mai multe detalii privind evenimentul vedeţi: http://aicitv.md/en/chisinau/stiri/arhiva/item/1750-problemele-tinerilor-puse-în-dezbatere.  

Articol adaugat de: Irina Ciobanu