9 ţări din regiunea Mării Negre vor dezvolta cooperarea în domeniul politicilor de tineretArticol adaugat de: Alexandru Musteata

BlackSeaMapConsiliile Naţionale de Tineret şi instituţiile publice guvernamentale din domeniul tineret din 9 state din regiunea Mării Negre (Moldova, Ucraina, Rusia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, România, Bulgaria şi Turcia) vor elabora o viziune de dezvoltare a sectorului de tineret din regiunea Mării Negre.Prin intermediul acestui proiect, cele 9 state partenere îşi propun să evalueze situaţia politicilor de tineret din regiunea Mării Negre şi realizeze schimburi de experienţă şi expertiză între organizaţiile şi instituţiile din domeniu, pentru dezvoltarea parteneriatelor regionale. Implicarea instituțiilor publice guvernamentale, sectorului asociativ şi a tinerilor va crea un instrument de participare în procesul de luare a deciziilor la nivel național, regional şi european.

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, organizaţia care coordonează acest proiect, împreună cu partenerii săi, doreşte să intensifice cooperarea dintre instituţiile publice guvernamentale şi organizaţiile de tineret din regiunea Mării Negre. Activităţile proiectului prevăd desfăşurarea unui Contack Making Seminar, stagii pentru tineri în una din cele 9 ţări, workshopuri pentru prezentarea experienţei politicilor de tineret in alte state, o evaluare a situaţiei politicilor de tineret a statelor de la Marea Neagră, precum şi o conferinţă regională la nivel înalt în domeniul politicilor de tineret.

Ca urmare a activităţilor proiectului, va fi elaborat un document strategic cu privire la dezvoltarea sectorului de tineret din regiunea Mării Negre. Documentul va fi promovat de către o rețea formată între Consiliile Naționale de Tineret din cele 9 state, pentru a constitui o platformă a statelor din regiunea Mării Negre în abordarea chestiunilor ce ţin de tineret şi abordarea politicilor regionale de tineret în contextul cooperării riverance şi a Parteneriatului Estic.

Proiectul „Consolidarea cooperării în domeniul politicilor de tineret în regiunea Mării Negre” este implementat de către Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova cu suportul financiar al Ministerului Tineretului şi Sportului din Republica Moldova şi a Black Sea Trust for Regional Cooperation, a project of the German Marshall Fund.


Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să contactaţi:

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM)

Tel.: (+373 22) 233 088, fax: (+373 22) 235175

E-mail: cntm.corespondenta@gmail.com

Web: www.cntm.md

telegram