Prin Participare Voluntară a Tinerilor din Mediul Rural – Spre o Comunitate Durabilă

În perioada Noiembrie 2011 – Iunie 2012, Organizația Obștească Centrul de Informare și Susținere a Tinerilor Economiști ”CERTITUDINE” implementează în parteneriat cu Primăria s. Mărăndeni, r-nul Fălești, Primăria s. Elizaveta, mun. Bălți și Primăria s. Alexandreni, r-nul Sîngerei, proiectul ”Prin Participare Voluntară a Tinerilor din Mediul Rural – spre o Comunitate Durabilă” realizat cu suportul Fundației Est Europene din resursele Departamentului de Stat al S.U.A. oferite prin intermediul Fundației Eurasia.

Prin intermediul acestui proiect se urmărește sporirea nivelului de participare în viața comunitară a tinerilor din 3 comunități rurale din nordul Moldovei, prin abilitarea lor cu aptitudini și cunoștințe teoretice cât și practice de participare a tinerilor în viața comunității. Realizarea acestui scop are loc prin intermediul unui program de instruire constituit din trei module: ”Participarea Tinerilor în procesul de luare a deciziilor și în dezvoltare comunitară la nivel local. Mobilizare Comunitară. Voluntariat”, ”Elaborarea Proiectelor. Management de Proiect” și ”Dezvoltarea Parteneriatelor. Colectare de Fonduri”. Pe parcursul acestui program de instruire tinerii vor fi familiarizați cu modelele de participare în viața comunității, inclusiv prin voluntariat, prin constituirea consiliilor locale a tinerilor, prin inițierea și implementarea proiectelor menite de a schimba comunitatea, etc. Tinerii vor învăța să construiască parteneriate durabile cu reprezentanții autorităților publice locale, să mobilizeze resursele din comunitate și din afara lor cu scopul de a le canaliza pentru realizarea unor proiecte care vor produce anumite schimbări în comunitate. Pe parcursul programului de instruire, tinerii vor identifica problemele cu care se confruntă tinerii în comunitate, vor elabora harta necesităților tinerilor din comunitate, iar pentru 3 probleme prioritare vor elabora soluții sub formă de propuneri de finanțare, care vor fi evaluate de către un panel de experți. În fiecare din localitățile țintă, câte una din aceste idei va primi susținere din partea proiectului în valoare de $1.000 pentru realizarea ei. Vor fi susținute ideile care vor atrage surse materiale și nemateriale la realizarea proiectului, inclusiv prin mobilizarea potențialului voluntarilor, contribuția autorității publice locale și a altor actori din comunitate, reușind totodată să producă un impact considerabil la nivel de comunitate, contribuind la ameliorarea condițiilor de trai și a standardelor de viață în comunitate.

 

Acest proiect este realizat de OO C.I.S.T.E. „CERTITUDINE” cu suportul Fundaţiei Est-Europene din resursele acordate de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Departamentului de Stat al Statelor Unite sau a Fundaţiei Eurasia.