A P E L în legătură cu organizarea reuniunii formale „5+2” de la Vilnius

Logo_PROMOLEX_romanaŢinând cont şi salutând faptul că, în perioada 30 noiembrie - 1 decembrie 2011 a fost anunţată organizarea reuniunii formale „5+2" de la Vilnius;

Reamintind că formatul “5+2” este unicul format internațional recunoscut, în cadrul căruia pot fi luate decizii referitor la soluţionarea problemei transnistrene;

Pornind de la principiile şi valorile democratice, bazate pe respectul şi demnitatea umană, promovate şi prevăzute în documente internaţionale, precum Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană privind Drepturile şi Libertăţile Fundamentale ale Omului;

Rămânând continuu îngrijoraţi de situaţia drepturilor omului în regiunea transnistreană şi lipsa unui mecanism legal şi eficient de apărare şi protejare a persoanelor;

Salutând implicarea actorilor din formatul „5+2" în procesul de soluţionare a unor situaţii particulare de violare a drepturilor omului, în special, ne referim la eliberarea persoanelor private ilegal de libertate: Boris Mozer, Alexandru Bezrodnîi, Ernest Vardanean, Ilie Cazac, Pavel Beloziorov ş.a.;

Considerând că eforturile comune ale actorilor din formatul „5+2” au drept scop principal soluţionarea problemei transnistrene, conform declaraţiilor oficiale ce se referă la respectarea principiilor dreptului internaţional şi respectului reciproc;

Fiind conştienţi şi siguri că toţi actorii implicaţi în formatul de negocieri „5+2” pe lângă scopul principal de soluţionare a problemei transnistrene ţin cont şi de cazurile particulare de violare a drepturilor omului;

Reamintind tuturor actorilor că în “custodia” administraţiei de la Tiraspol se mai află Vitalie Eriomenco, Alexandru Ursu, Iurie Matcenco, Alexandru Baluţa, Eugen Antonov,  Eduard Eliţov, Vasile Fricațel, Oleg Filin, Ostap Popovschii, Mihail Rotari, ale căror dosare deja se află pe rolul Curţii Europene ale Drepturilor Omului, precum şi multor alte persoane private arbitrar de libertate în regiune;

S O L I C I T Ă M:

  • Să fie puse în discuţie în cadrul reuniunii formale „5+2” pe lângă subiectele generale şi subiecte particulare legate de situaţia şi eliberarea imediată şi necondiţionată a persoanelor deţinute ilegal, în special Vitalie Eriomenco, Alexandru Ursu, Iurie Matcenco, Alexandru Baluţa, Eugen Antonov,  Eduard Eliţov, Vasile Fricațel, Oleg Filin, Ostap Popovschii, Mihail Rotari, ş.a.,
  • Să fie puse în discuţie şi întreprinse în regim de urgenţă toate eforturile necesare, aflate la dispoziţia părţilor şi actorilor implicaţi, pentru a demonstra că absolut tuturor persoanelor aflate în “custodia” administraţiei de la Tiraspol, le sunt asigurate şi respectate drepturile şi că nu sunt supuşi actelor de tortură şi tratament inuman;
  • Să fie întreprinse măsuri pentru identificarea şi implementarea unor mecanisme şi instrumente juridice legale şi credibile, care ar garanta drepturile şi libertăţile fundamentale ale locuitorilor din regiunea Transnistreană.

Tel: (22) 450024, GSM: 069667234, e-mail: info@promolex.md