Serviciul social Echipa mobilă a fost lansat la Chișinău

Astăzi, la Chişinău, a avut loc lansarea serviciului de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi – Echipa Mobilă, care va funcţiona la nivel de municipiu. Serviciul a fost constituit de către Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA), în cadrul Programului „Comunitate incluzivă - Moldova”, în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, în baza deciziei Consiliului Municipal Chişinău Nr. 2/13 din 31.03.2011.

Echipa mobilă este organizată ca un serviciu complementar în cadrul Centrului de Recuperare activă şi Reintegrare Socială a Copiilor şi Tinerilor cu Handicap Fizic, subdiviziune a Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Fiind creată pentru a răspunde nevoilor stringente ale persoanelor cu dizabilităţi, Echipa Mobilă deserveşte la domiciliu beneficiarii care nu se pot deplasa sau nu au acces la servicii specializate. Astfel, ea contribuie la prevenirea abandonului şi a instituţionalizării copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi, la facilitarea procesului de integrare socială a acestora şi la crearea reţelelor sociale de suport la nivel de comunitate.

Această echipă completează serviciile primare existente în comunitate şi prestează servicii individualizate în baza nevoilor fiecărui beneficiar. Echipa Mobilă include specialişti necesari pentru asistenţa şi recuperarea persoanelor cu dizabilităţi şi acordă următoarele servicii: asistenţă socială, medicală şi psihologică, servicii de reabilitare şi recuperare (kinetoterapie, terapie ocupaţională, servicii logopedice), instruire specială pentru stimularea dezvoltării persoanei etc. Serviciile sînt prestate în cadrul familiei şi cu participarea activă a acesteia.

Echipa Mobilă activează în Chişinău din luna iulie a. c. şi are deja 15 beneficiari. „Pe parcursul perioadei de cînd aceştia beneficiază de asistență, am observat o îmbunătăţire a nivelului de comunicare dintre membrii familiei, sporirea responsabilității părinţilor şi o colaborare mult mai eficientă a familiei cu asistentul social”, a declarat Ina Nenov, coordonatorul Echipei.

Aproximativ 30 copii şi tineri cu dizabilități intelectuale şi fizice din municipiul Chişinău şi familiile lor vor beneficia de serviciile „Echipei Mobile” timp de 1 an.

Echipa Mobilă din Chișinău este a cincea la număr dintre cele create cu suportul KHSIMA din 2010 pînă în prezent. Anterior serviciul social Echipa mobilă a fost dezvoltat în patru raioane: Ialoveni, Teleneşti, Hînceşti şi municipiul Bălţi.

Programul „Comunitate Incluzivă - Moldova” este implementat de Keystone Human Services International Moldova Association în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu susţinerea financiară a Institutului pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală şi Fundaţiei Soros-Moldova şi are drept scop de a contribui la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora. De suportul programului beneficiază în prezent 540 de copii cu dizabilităţi intelectuale şi fizice.