ADEPT şi EXPERT-GRUP au lansat publicaţia trimestrială „Euromonitor”

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic EXPERT-GRUP lansează al 21-lea număr al publicaţiei trimestriale „Euromonitor”, apărut cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova, în cadrul proiectului „Relaţiile UE-Moldova – Monitorizarea Progresului în Contextul Parteneriatului Estic”.

Raportul Euromonitor 21 constată progrese nesemnificative în domeniile de reformă considerate prioritare pentru corespundere criteriilor politice de implementare a standardelor şi principiilor comunitare: drepturile omului; standarde democratice; justiţie independentă şi eficientă; reforma guvernării şi combaterea corupţiei. Problemele şi neajunsurile sesizate anterior rămîn valabile, iar eforturile autorităţilor nu au condus la schimbări majore, care să îmbunătăţească percepţia internă şi aprecierea externă a situaţiei în domeniile de referinţă. Evoluţiile sînt contradictorii, mai multe acţiuni planificate anterior nu au fost implementate în termen, efectul măsurilor realizate este insesizabil la nivel general.

Implementarea Planului de Acţiuni privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC) dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană a variat de la un domeniu la altul. Progresul cel mai lent este constatat în implementarea acţiunilor care presupun colaborarea cu autorităţile din regiunea transnistreană. În alte domenii există progrese rezonabile sau chiar bune, printre exemplele notabile fiind elaborarea şi prezentarea spre aprobare a Planului de acţiuni privind eliminarea barierelor tarifare şi netarifare în calea comerţului (neconforme normelor OMC). Însă un progres destul de lent există în domeniul eliminării sau reducerii barierelor tehnice în calea comerţului şi acest lucru provoacă îngrijorări continui. Domeniul standardelor sanitare şi fitosanitare (SFS) rămîne de importanţă critică pentru valorificarea de către producătorii moldoveni a avantajelor oferite de pieţele europene. Performanţa Guvernului în acest domeniu a fost relativ modestă, trebuie accelerat procesul de aprobare a pachetului de legi ce vizează perfecţionarea mecanismului activităţii Serviciului Vamal şi a serviciilor conexe, pe aspectele relevante pentru circulaţia internaţională a mărfurilor sensibile la standardele SFS. A fost înregistrat un anumit progres în domeniul facilitării comerţului, în special o dată cu finalizarea Studiului privind taxele pentru efectuarea procedurilor vamale şi aducerea acestora în conformitate cu prevederile OMC şi UE. O problemă serioasă continuă să persiste la capitolul control la frontiera cu regiunea transnistreană, iar activităţile susţinute de EUBAM nu sînt suficiente pentru asigurarea securităţii şi transparenţei traficului de mărfuri şi servicii. În domeniul concurenţei lucrurile au evoluat mai rapid ca în perioadele precedente, dar principalele legi din domeniul concurenţei încă nu au fost adoptate. Adiţional, există nemulţumiri şi critici dure la prevederile proiectelor de legi deja elaborate, ceea ce ar putea întîrzia şi mai mult adoptarea lor.

Raportul Euromonitor conţine seturi de recomandări privind acţiunile pe care trebuie să fie  concentrată activitatea autorităţilor publice responsabile de acţiunile concrete şi a autorităţilor publice de nivel superior, pentru a avansa pe calea realizării angajamentelor asumate de republica Moldova în relaţiile cu UE.

Raportul integral şi ediţiile anterioare ale rapoartelor „Euromonitor” pot fi găsite pe paginile web ale ADEPT www.adept.md; www.e-democracy.md şi EXPERT GRUP www.expert-grup.org

Picture_002