Două servicii de asistenţă socială pentru persoane cu dizabilităţi sînt lansate la Teleneşti

Astăzi, la Teleneşti, a avut loc lansarea a două servicii de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi – Echipa Mobilă şi Plasament specializat de tip familial pentru adulţi. Aceste servicii au fost constituite în cadrul Secţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din raion, cu sprijinul Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”.

Ambele servicii sînt orientate spre dezinstituţionalizarea şi prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi, integrarea lor în familii şi comunitate, asigurarea accesului la servicii comunitare, incluziunea socială şi dezvoltarea abilităţilor acestora pentru o viaţă independentă.

Echipa mobilă activează în raionul Teleneşti de 4 luni şi are drept beneficiari 12 copii. Aceştia locuiesc în comunităţi izolate, care în trecut aveau un acces limitat la serviciile de asistenţă socială specializate. Serviciile prestate copiilor sînt individualizate şi variază în funcţie de nevoile fiecăruia. Astfel, ei pot beneficia de servicii de asistenţă socială, medicală şi psihologică, servicii de reabilitare şi recuperare (kinetoterapie, terapie ocupaţională, servicii logopedice), instruire specială pentru stimularea dezvoltării persoanei, dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă în comunitate etc.

Serviciul social Echipa Mobilă activează în baza Regulamentului – cadru şi a Standardelor de calitate elaborate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) cu suportul Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA) şi aprobate de Guvern anul trecut.

Serviciul Plasament Familial Specializat este un program pilot implementat pentru prima dată în Republica Moldova. Acesta presupune plasarea în cadrul unei familii a unei persoane adulte, care are o dizabilitate senzorială, intelectuală sau fizică şi care nu poate locui independent sau în familia sa biologică. Primul adult care beneficiază de acest serviciu a fost dezinstituţionalizat din Casa internat Orhei pentru persoane (băieţi) cu dizabilităţi intelectuale severe şi a fost plasat în cadrul unei familii din Teleneşti. Persoana în cauză a stat în diverse instituţii timp de 24 de ani. În prezent, el beneficiază de îngrijire şi susţinere într-un mediu familial substitutiv, unde i se oferă condiţii bune de trai şi o educaţie adecvată, în vederea sporirii abilităţilor pentru un trai independent şi integrării lui în comunitate. Adultul se află de două luni în familia respectivă, s-a integrat foarte bine şi deja participă la activităţile cotidiene ale acesteia.

Programul „Comunitate Incluzivă - Moldova” este implementat de Keystone Human Services International Moldova Association în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu susţinerea financiară a Institutului pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală şi Fundaţiei Soros-Moldova, avînd scopul de a contribui la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora. De suportul Programului beneficiază în prezent 540 de copii cu dizabilităţi intelectuale şi fizice.