Centrul de Tineret din Orhei a beneficat de 0 lei din cei 366 mii lei destinaţi acestuia

alt

În cadrul dezbaterii publice desfăşurată de CNTM asupra bugetului Centrului de Resurse pentru Tineri din raionul Orhei, s-a cosntatat faptul că banii alocaţi de către Ministerul Finanţelor – 366 mii lei, nu au fost deloc utilizaţi, chiar dacă există mai multe Centre de Tineret formate de organizaţii neguvernamentale.


Potrivit Vicepreşedintelui Raionului, Dl. Globa, banii nu au fost utilizaţi deoarece nu există un Centru de Resurse pentru Tineret având statutul de instituţie publică. Cu toate acestea, în anul 2006 a fost creat un Centru de Tineret chiar în oraşul Orhei, însă acesta nu are ştampilă, din care cauză nu a recepţionat cei 366 mii lei.  

Eduard Mihalaş, Preşedintele CNTM a menţionat faptul că inexistenţa Centrelor de Resurse în calitate de instituţii publice, nu trebuie să reprezinte un impediment în susţinerea financiară a acestora. Un exemplu poate fi raionul Soroca, unde între Centrul „Dacia”, în calitate de ONG şi Consiliul raional a fost semnat un acord de colaborare în baza căruia anual beneficiază de suport financiar.

Pentru a putea utiliza cei 366 mii lei de către raionul Orhei până la finele anului 2011 în cadrul dezbaterii s-a propus elaborarea, împreună cu Centrele organizaţiile de tineret din raion a unui Plan de acţiuni şi buget care să fie aprobat ulterior de către consilierii locali, astfel încât o parte din aceşti bani să fie utilizaţi până la finele acestui an.

La sfârşitul dezbaterii, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport a convocat şedinţa pentru elaborarea planului de acţiuni şi bugetului necesar, pentru a fi propus spre aprobare consilierilor locali, iar Vicepreşedintele raionului a promis să susţină aceste documente în cadrul şedinţei Consiliului raional, care se va desfăşura la mijlocul lunii noiembrie 2011. Participanţii la dezbatere au menţionat faptul că activităţile de tineret care vor fi incluse trebuie să fie axate pe participarea şi implicarea tinerilor, modul sănătos de viaţă, educaţie nonformală etc.  

Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Monitorizarea şi evaluarea bugetelor Autorităţilor Publice Locale pe domeniul tineret”, implementat de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova în perioada  mai 2011 – mai 2012 şi este susţinut financiar de către Ministerul Tineretului şi Sportului şi Balkan Trust for Democracy, un proiect al Fondului German Marshall al Statelor Unite ale Americii. Iniţiativa face parte din Planul de acţiuni de colaborare pentru anul 2011 între CNTM şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să contactaţi: Eduard Mihalaş, Coordonator de proiect, tel.: 233088, 069807692, eduard.mihalas@cntm.md