Tinerii din Ungheni propun majorarea normativului de finanţare anuală a activităţilor de tineretaltParticipanţii la dezbaterea publică desfăşurată de CNTM în raionul Ungheni au solicitat majorarea normativului per locuitor la calcularea activităţilor de tineret. În prezent, conform notelor metodologice ale Ministerului Finanţelor suma alocată de către autorităţile locale pentru activităţilor de tineret este calculată prin alocarea a 0,6 lei pentru fiecare locuitor.

Conform acestor calcule, raionul Ungheni ar fi trebuit să aloce sectorului de tineret 66,4 mii lei, însă acesta a majorat bugetul pentru acţiunile de tineret cu 2,5 ori pentru anul 2011. Unul din motivele acestei majorări a fost declararea oraşului Ungheni de „Capitala Tineretului – 2011”.

Ludmila Guzun, Viceprimarul oraşului Ungheni a declarat că majorarea bugetului pentru domeniul tineret poate fi realizată, însă pentru aceasta este necesară şi o insistenţă din partea tinerilor. „Bugetul considerabil alocat în anul 2011 pentru sectorul de tineret se datorează cooperării eficiente între autorităţile locale şi ONG de tineret. Suntem conştienţi că banii investiţi in tineri, reprezintă o investiţie în viitoar, a mai declarat Doamna Viceprimar Ludmila Guzun.   

Conform raportului de monitorizare realizat de CNTM, Centrului de Resurse pentru Tineri „Făclia” a primit în anul 2011 cu 64,5 mii lei mai mult decât a fost planificat, ceea ce indică o abordare comprehensivă a politicilor de tineret de către autorităţile din raionul Ungheni.

Pentru a putea însă şi-n continuare beneficia de un buget corelat cu necesităţile tinerilor, este necesar majorarea normativului de calculare pentru bugetul alocat activităţilor de tineret, au reiterat tinerii, specialiştii de tineret, reprezentanţii ONG-urilor din raion, precum şi autorităţile locale.

Propunerile acumulate în cadrul dezbaterii urmează a fi prezentate Ministerului Tineretului şi Sportului pentru a fi luate în considerare la elaborarea bugetului de stat şi a bugetelor locale pentru anul 2012.

Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Monitorizarea şi evaluarea bugetelor Autorităţilor Publice Locale pe domeniul tineret”, implementat de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova în perioada  mai 2011 – mai 2012 şi este susţinut financiar de către Ministerul Tineretului şi Sportului şi Balkan Trust for Democracy, un proiect al Fondului German Marshall al Statelor Unite ale Americii. Iniţiativa face parte din Planul de acţiuni de colaborare pentru anul 2011 între CNTM şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

Vă rugăm să contactaţi: Eduard Mihalaş, Coordonator de proiect, tel.: 233088, 069807692, eduard.mihalas@cntm.md