Proiectul “Eu Pot - Noi Putem. Abilitarea Tinerilor din Mediul Rural”, implementat de către Asociația Obștească ”CERTITUDINE”, numără bobocii

Asociația Obștească Centrul de Informare și Susținere a Tinerilor Economiști ”CERTIDUDINE” din mun. Bălți, anunță intrarea în faza finală a proiectului ”Eu Pot – Noi Putem. Abilitarea Tinerilor din Mediul Rural” implementat în perioada Martie – Octombrie 2011, cu susținerea FHI360 în cadrul Programului Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaționale (USAID) de Consolidare a Societății Civile din Moldova (MCSSP).

În cadrul acestui proiect au fost instruiți peste 100 de tineri din localitățile Pîrliţa r-nul Fălești, Mărăndeni r-nul Fălești, Pelinia r-nul Drochia, Elizaveta mun. Bălți și Alexandreni r-nul Sîngerei prin intermediul unui program de training structurat în 4 module: ”Participarea Tinerilor la luarea deciziilor la nivel local. Dezvoltarea Parteneriatelor Publice-Private”, “Crearea şi Gestionarea unei organizatii Comunitare Active. Antreprenoriat Social”, “Elaborarea Propunerilor de Proiect. Management de Proiect” şi “Colectare de Fonduri”, având ca scop general abilitarea tinerilor din mediul rural cu aptitudini şi cunoştinţe în domeniul participării la dezvoltarea comunităţii.

În afară de componenta de instruire, în calitate de obiective Asociația Obștească ”CERTITUDINE” și-a propus familiarizarea
tinerilor din mediul rural cu oportunităţile de finanţare pentru tineri, existente atât la nivel național cât şi la nivel internaţional, care pot fi valorificate de către tinerii din Moldova; conectarea tinerilor din grupurile ţintă la oportunităţi prin intermediul buletinelor electronice, alertelor de noutăţi şi alte resurse pe internet; crearea unei comunităţi virtuale pentru menţinerea legăturii dintre grupurile de tineri şi promovarea accesului la oportunităţi; susţinerea grupurilor ţintă în intenţia de a lansa organizaţii locale de tineret şi elaborarea propunerilor de proiect, precum şi transmiterea lor către finanţatori.

Proiectul a culminat cu implementarea a 5 inițiative locale planificate de către grupurile de beneficiari din fiecare localitate țintă pentru rezolvarea unor probleme la nivel de comunitate, oferindu-le posibilitatea beneficiarilor să pună în aplicare cunoștințele și abilitățile de participare comunitară dobândite în cadrul programului de instruire.

În localitatea Pîrlița r-nul Fălești a fost organizată o activitate de salubrizare în cadrul căreia au fost mobilizați mai mult de 50 de tineri, a fost pregătit spațiul pentru amplasarea unui teren de joacă pentru copii, iar în data de 20 septembrie a fost instalată prima caruselă pe acest teren. În ziua de 21 septembrie, de hramul satului a fost organizată o loterie cu colectare de fonduri, în cadrul căreia au fost colectați 995 MDL, Primăria din localitate s-a oferit să dubleze suma colectată pentru a instala un topogan pe terenul de joacă pentru copii.

În cadrul Școlii Profesionale din s. Alexandreni r-nul Sîngerei, de către grupul de inițiativă a fost efectuată reparația încăperii în care va fi amplasată o spălătorie pentru haine care va deservi c-ca 250 elevi care studiază în cadrul acestei școli. Reparația a fost efectuată cu forțele proprii ale elevilor care îmbrățișează meseriile de tencuitori, zugravi, lemnari, efortul lor fiind o contribuție valoroasă la realizarea acestui proiect. Mașina de spălat este procurată din resursele proiectului, iar aprovizionarea cu detergent, apă, electricitate va fi asigurată dintr-un fond creat la inițiativa tinerilor.

În s. Mărăndeni r-nul Fălești a fost organizată o activitate de salubrizare cu scopul de a face ordine în locurile publice din localitate și pentru a spori nivelul de conștientizare a importanței mediului ambiant pentru locuitorii satului. În cadrul acestui proiect, în locurile publice din localitate au fost instalate și vopsite 7 urne pentru deșeuri de către tinerii din localitate.

În s. Pelinia r-nul Drochia a fost organizat un concurs cu esee pe tema ”Transportul ecologic. Aleg să vin cu bicicleta la școală” în calitate de premii fiind oferite lacăte pentru biciclete, iar în curtea școlii fiind instalate 2 parcări pentru 10 biciclete fiecare, oferindu-le posibilitatea elevilor de a se deplasa cu bicicleta la școală.

În s. Elizaveta, mun. Bălți de către Primăria din localitate a fost dotată cu mobilier biblioteca publică din localitate, iar din resursele proiectului au fost procurate cărți pentru copii, contribuind la îmbogățirea fondului de carte pentru copii a bibliotecii publice din localitate.

În cadrul acestor inițiative locale, tinerii au avut posibilitatea să evalueze necesitățile comunității, să planifice, să comunice cu autoritățile locale și alți parteneri din comunitate, să mobilizeze resurse pentru realizarea inițiativei locale, ceea ce a avut un impact benefic atât asupra beneficiarilor direcți, cei indirecți cât și a comunității în sens larg. 

Toate aceste inițiative implementate de către tineri se încadrează în 3 mari categorii: sănătate, mediu ambiant și educație, care constituie prioritățile și valorile cheie promovate de către Asociația Obștească ”CERTITUDINE” pentru abilitarea tinerilor din mediul rural.

Sperăm ca acest exemplu să fie suficient de motivant și molipsitor, încât să încurajeze cât mai mulți tineri din Moldova să facă un gest nobil, participând la dezvoltarea comunităților locale, promovând spiritul de participare și solidaritate.

Eugeniu Graur

Președinte OO C.I.S.T.E. ”CERTITUDINE”

Acest proiect este posibil graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului FHI360 Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau FHI360.