Acțiunile de tineret se rezumă la activități sportive și culturale în Basarabeasca

IMG_5690Majoritatea activităților Centrului de Resurse pentru Tineri din raionul Basarabeasca sunt de tip sportiv sau cultural, ceea ce nu acoperă necesitățile de dezvoltare personală și profesională a tinerilor.

În cadrul dezbaterii publice desfășurate de CNTM cu tinerii, autoritățile și reprezentanții de tineret din Basarabeasca, a fost evidențiat faptul că în prezent nu sunt diversificate serviciile acordate tinerilor, ceea ce reduce esențial participarea unui grup mai mare de tineri din comunitate. Specialistul de tineret al raionului Basarabeasca a specificat faptul că până-n anul 2010 Centrul a avut mai multe tipuri de servicii, inclusiv de stimulare a spiritului civic, a interacțiunii sociale și a procesului de luare a deciziilor. După schimbarea directorului Centrului însă, activitățile au fost concentrate pe cultură și sport, ceea ce a redus gradul de interes din partea tinerilor.

Conform raportului de monitorizare CNTM, Centrul beneficiază de peste 600 mii lei, având astfel un buget mai mare de cât a fost alocat de Ministerul Finanțelor. Cu toate acestea, reprezentanții Centrului declară că mai sunt necesare reparații, pentru buna menținere a activității acestuia.

O altă problemă cu care se confruntă angajații Centrului este salariul foarte mic, ceea ce reduce esențial motivația personalului și a gradului de implicare în prestarea serviciilor pentru tineri. De asemenea, a fost accentuată necesitatea reglementarea specialității de lucrător de tineret, iar salariul să nu fie mai mic decît salariul minim pe țară. Astfel, Eduard Mihalaș, Președinte CNTM a specificat faptul că în prezent este in proces de avizare un nou proiect de lege cu privire la tineret, care reglementează profesia lucrător de tineret, iar recomandările ce țin de majorarea salariului vor fi transmise Ministerului Tineretului și Sportului, precum și Ministerului Finanțelor.

Participanții la dezbatere și reprezentanțiii autorităților locale au recomandat ca Centrul să-și diversifice serviciile prestate pentru tineri și desfășurarea activităților de stimulare a interesului tinerilor în participarea la nivel local.

Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Monitorizarea şi evaluarea bugetelor Autorităţilor Publice Locale pe domeniul tineret”, implementat de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova în perioada  mai 2011 – mai 2012 şi este susţinut financiar de către Ministerul Tineretului şi Sportului şi Balkan Trust for Democracy, un proiect al Fondului German Marshall al Statelor Unite ale Americii. Iniţiativa face parte din Planul de acţiuni de colaborare pentru anul 2011 între CNTM şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

Vă rugăm să contactaţi: Eduard Mihalaş, Coordonator de proiect, tel.: 233088, 069807692, eduard.mihalas@cntm.md