“Echipele mobile” au oferit asistență pentru 125 de persoane, în ultimele 3 luni

Vineri, 30 septembrie, au intrat în vigoare Regulamentul-cadru şi Standardele de calitate ale serviciului social ”Echipa Mobilă”, aprobate de Guvernul Republicii Moldova pe data de 22 septembrie curent. Astfel, persoanele cu dizabilităţi şi familiile din localităţile în care nu există servicii specializate şi care se află la distanţă mare de centrele de recuperare vor putea beneficia de asistență gratuită la domiciliu. Numai în ultimele trei luni 125 de persoane au beneficiat de asistenţă din partea serviciului social ”Echipa Mobilă”. 

Actele normative de reglementare a serviciului ”Echipa Mobilă” au fost elaborate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu suportul tehnic acordat de Programul “Comunitate Incluzivă – Moldova”, implementat de către Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA) și cu susținerea financiară a Fundației pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală și Fundaţiei Soros-Moldova.

„Echipa mobilă” include mai mulți specialiști care prestează gratuit servicii sociale, asistenţă şi consiliere psihologică, asistenţă logopedică, servicii de reabilitare / recuperare (kinetoterapie), consultanță medicală şi alte servicii la domiciliu cu scopul de a preveni instituţionalizarea şi de a facilita integrarea socială a beneficiarilor. Serviciile sînt prestate în dependență de necesitățile persoanelor.

Pentru a beneficia de serviciile „Echipei mobile”, persoana se adresează asistentului social din comunitate, Secţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din raion sau nemijlocit „Echipei mobile”. Specialiștii din “Echipa mobilă” merg în familie şi evaluează necesităţile persoanei cu dizabilităţi. Reieşind din necesităţile identificate, specialiștii din echipă, împreună cu reprezentanţii autorităţilor publice locale şi rudele cele mai apropiate ale beneficiarului, elaborează un plan individualizat de asistenţă, în baza căruia prestează beneficiarului serviciile corespunzătoare.

Totodată, “Echipa mobilă” reprezintă o alternativă altor servicii existente, mult mai costisitoare, precum centrele de plasament. Conform calculelor efectuate de specialiști, asistența oferită de “Echipa mobilă” unui copil necesită costuri de trei ori mai mici decît dacă ar fi plasat în centre rezidențiale.

Din 2010 pînă în prezent, cu suportul KHSIMA, prin intermediul Programului ”Comunitate Incluzivă - Moldova”, serviciul “Echipa mobilă” a fost dezvoltat în 7 raioane și 2 municipii. Astfel, serviciul ”Echipa mobilă” activează în mun. Chişinău, mun. Bălţi şi raioanele Ialoveni, Hînceşti, Orhei, Soroca, Edineţ, Telenești şi Leova și a fost creat în baza Acordurilor de parteneriat semnate între KHSIMA și Consiliile raionale / municipale respective.

Dezvoltarea serviciului “Echipa mobilă” va contribui la  îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova prin ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități de a crea un cadru juridic și practic de sprijin și incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi, un cadru de oportunități egale cu ceilalți membri ai societății de a trăi în comunitate.

Pînă în prezent, de rînd cu Regulamentul-cadru şi Standardele de calitate ale serviciului “Echipa mobilă”, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, cu suportul acordat de KHSIMA prin intermediul Programului ”Comunitate Incluzivă - Moldova”, a mai elaborat și aprobat Strategia privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi și Regulamentele şi Standardele de calitate pentru serviciile “Casă Comunitară” și “Locuinţă Protejată”. Aceste acte normative reglementează activitatea serviciilor “Casă Comunitară” creat cu suportul Programului în 3 raioane și “Locuinţă Protejată” - în 2 raioane.

De sprijinul Programului beneficiază în prezent 291 persoane. Dintre acestea 49 de persoane au fost dezinstituționalizate din Casa internat pentru copii (băieți) cu deficiențe mintale severe din Orhei; 34 de persoane au beneficiat de asistență de diferit tip,astfel fiind prevenită plasarea lor în instituția din Orhei; 125 de persoane au beneficiat de serviciile prestate de echipele mobile; iar alte 40 de persoane – de serviciile oferite de Centrele de resurse în educația incluzivă.