Procesul de dezvoltare a mecanismului de contractare socială este tergiversat, societatea civilă

Una dintre cele mai importante probleme privind contractarea serviciilor sociale de la stat de către organizaţiile societăţii civile (OSC) ţine, la etapa actuală, de tergiversarea procesului adoptare şi dezvoltare a mecanismului de contractare socială. Problema ar putea fi depăşită prin accelerarea acestui proces, inclusiv, prin îmbunătăţirea comunicării dintre autorităţi şi OSC. La concluzii în acest sens au ajuns participanţii „Conferinţei Internaţionale privind Finanţarea de Stat a Organizaţiilor Societăţii Civile: Noi oportunităţi pentru dezvoltarea organizaţiilor societăţii civile”, notează Info-Prim Neo.

„Din păcate, după mai mulţi ani de eforturi, contestabile, din punctul meu de vedere, batem pasul pe loc şi din acest considerent recomandarea noastră ar fi accelerarea procesului de dezvoltare a mecanismului naţional de contractare directă, contractare socială”, a declarat în cadrul Conferinţei managerul proiectului PNUD „Oportunităţi mai bune pentru tineri şi pentru femei”, Viorel Albu.

Potrivit lui, există carenţe enorme în ceea ce priveşte comunicarea dintre ministere şi societatea civilă, „iar deseori se constată lucruri care se întâmplă şi despre care nu se cunoaşte”. Instrumentele prin care ar putea fi depăşită această stare de lucruri sunt cunoscute, dar insuficient utilizate: mese rotunde multisectoriale, utilizarea unei reţele de distribuire a informaţiei, actualizarea informaţiei pe pagina web a ministerelor, mese rotunde specializate etc, a precizat Viorel Albu.

O altă recomandare se referă la procesul de armonizare a legislaţiei. Pe lângă actele normative noi, necesare de adoptat, ar fi necesar să armonizăm legislaţia existentă. Expertul s-a referit în special la Legea administrării publice locale, Codul Fiscal, Legea finanţelor publice locale ş.a. „Chiar şi Legea parteneriatului public-privat, adoptată recent, are, din păcate, unele lacune care merită a fi ajustate”, a spus expertul.

Viorel Albu spune că OSC trebuie să prevină eventualul risc de a rămâne cu capacităţi insuficiente locale de a presta servicii sociale, de rând cu cele de resurse financiare, după posibila descentralizarea administrativă şi a sistemului de asistenţă socială. În acest sens, ar fi necesară elaborarea unor indicatori şi evaluarea ulterioară a capacităţii actorilor neguvernamentali de pe segmentul serviciilor sociale.

Expertul recomandă, de asemenea, valorificarea mai intensă a parteneriatului public-privat în vederea prestării serviciilor sociale şi promovarea practicilor pozitive în acest sens.

Organizaţiile societăţii civile (OSC) pot fi şi trebuie finanţate din banii statului, în schimb acestea ar acorda servicii sociale de care statul nu dispune sau nu are suficiente capacităţi pentru a le realiza, a declarat Antoniţa Fonari, secretar general al Consiliului Naţional al ONG-urilor. Potrivit ei, în prezent, OSC nu stau rău la capitolul finanţare, dar există riscul ca finanţările din afară sau din alte surse să înceteze şi atunci va avea de suferit, în primul rând, societatea, omul de rând, beneficiarul final.

„Conferinţa Internaţională privind Finanţarea de Stat a Organizaţiilor Societăţii Civile: Noi oportunităţi pentru dezvoltarea Organizaţiilor Societăţii Civile din Republica Moldova ” a fost organizată în cadrul Programului FHI 360 „Consolidarea Societăţii Civile în Moldova”, susţinut de USAID. Evenimentul s-a desfăşurat cu concursul experţilor de la Centrul European pentru Drept Necomercial. 

 

http://www.info-prim.md