IDIS „Viitorul” le-a vorbit chişinăuienilor despre experienţa sa de cercetare şi advocacy la Târgul ONG-urilor din Republica Moldova

IDIS „Viitorul” a comunicat cu vizitatorii standului său de la Târgul ONG-urilor din 23 septembrie 2011 despre experienţa sa de a oferi recomandări de politici guvernanţilor pe domeniile sale de referinţă: descentralizare, economie, protecţie socială, politică externă şi de securitate, integrare europeană, gestionarea conflictelor.

Totodată, experţii IDIS le-au prezentat celor interesaţi campaniile de comunicare publică desfăşurate în cei 18 ani de activitate, prin care au încurajat în special tinerii să fie activi şi să participe la viaţa politică. Alte teme de campanie au fost: protecţia datelor cu caracter personal, lupta efectivă cu monopolurile, susţinerea producătorilor şi exportatorilor din sfera agro-alimentară de către stat, prevenirea corupţiei în sistemul vamal şi promovarea unei autonomii locale şi descentralizări fiscale efective, eficienţa energetică.

Studenţii şi masteranzii care au vizitat standul s-au arătat entuziasmaţi de Şcoala de liderism politic a IDIS „Viitorul” şi de posibilitatea de a face stagiul de practică la un think-tank recunoscut pentru eficienţa sa în Republica Moldova şi peste hotare.

IDIS „Viitorul” a distribuit vizitatorilor săi materiale promoţionale despre instituţie şi de campanie, precum şi studii de politici publice. Donaţiile de carte reprezintă o tradiţie pentru IDIS, care îşi doreşte să contribuie astfel la creşterea nivelului de informare a comunităţii academice, construind o relaţie de parteneriat cu cercetătorii din Republica Moldova.

Astfel, cu studii de politici publice, rapoarte şi culegeri produse de IDIS „Viitorul” s-au mai ales biblioteca Centrului pentru Jurnalism Independent, Universităţii de Stat din Moldova, Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Universităţii de Studii Europene din Moldova, Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

În cei 18 ani de la înfiinţarea sa, IDIS „Viitorul” a devenit o prezenţă constantă prin analizele sale de politici publice, în multitudinea lor de forme şi structuri, oferind abordări şi soluţii viabile pe tematica reformei politice, a descentralizării şi bunei guvernări economice, integrării minorităţilor etnice prin cultură şi civilizaţie, dar şi prin cercetarea fenomenului politic şi social. Experţii IDIS „Viitorul” au fost în permanenţă citaţi de media naţionale şi internaţionale, aflându-se în vâltoarea evenimentelor politice şi administrative, dar rămânând consecvenţi principiilor democratice. IDIS „Viitorul” nu a primit comenzi şi nici indicaţii din partea oricăror autorităţi politice ori guvernamentale, preferând să servească strict interesului public, reuşind să îndeplinească în acest fel misiunea dificilă, dar prestigioasă, de formatori de opinie democratică, în Republica Moldova.

De câte ori a fost necesar, experţii IDIS „Viitorul” nu s-au ferit însă să participe activ şi direct la procesul de pregătire a unor noi legi, la monitorizarea şi eficientizarea procesului legislativ, ajustarea normelor şi practicilor ce guvernează administraţia publică (locală şi centrală) la standardele existente în spaţiul european. IDIS „Viitorul” şi-a făcut numeroşi parteneri (locali şi internaţionali), bucurându-se de respectul lor, în cadrul unor reţele internaţionale din care face parte (PASOS, EPIN, Stockholm Network, etc). IDIS este singura organizaţie nominalizată într-un clasament global efectuat de Programul pentru Think-tank-uri şi Societate Civilă al Universităţii din Pennsylvania, SUA.

Târgul ONG-urilor din Republica Moldova din 23 septembrie curent este la cea de-a treia ediţie. Evenimentul oferă organizaţiilor non-guvernamentale posibilitatea să vorbească cetăţenilor despre activităţile acestora, să încurajeze activităţilor filantropice, de voluntariat şi participarea publică. Târgul ONG-urilor este organizat cu suportul financiar al Programului FHI 360 Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), din resursele oferite de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

tirg (1).JPG

tirg (2).JPG

tirg (3).JPG

tirg.JPG