Incurajând dezvoltarea sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii din R. Moldova

In perioada 22-23 septembrie curent, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în parteneriat cu Ministerul Economiei şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) au avut loc 2 ateliere de lucru:

-    Politici pentru IMM-uri, coordonarea inter-ministerială a politicilor, dialogul public-privat şi consultări cu reprezentanţii sectorului IMM.
-    Acces la finanţare, cu accent pe schemele de garantare a creditelor, rolul micro-finanţării şi al asociaţiilor de economii şi împrumut; birourile de credit şi liniile creditare pentru IMM-uri; alte produse financiare.

Atelierele de lucru au fost organizate în cadrul Proiectului Multianual de Susţinere a Politicilor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii din RM, cu durata a trei ani, finanţat de Guvernul Olandei. Obiectivul proiectului este acordarea asistenţei Guvernului Republicii Moldova în elaborarea unui set relevant şi bine structurat de politici destinate sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi în vederea îmbunătăţirii dialogului dintre reprezentanţii sectorului public şi IMM-uri.

La atelierele de lucru au participat: reprezentanţii instituţiilor publice, asociaţiilor, şi instituţiile financiare, care au discutat despre probleme legate de politicile de IMM şi accesul la finanţare a acestora. Astfel, discuţiile ce au avut loc s-au făcut pe marginea rezultatelor şi situaţiei descrise în raportul „Competitivitatea şi Dezvoltarea Sectorului Privat: încurajarea Dezvoltării Sectorului IMM din Republica Moldova” întru asistarea şi consultarea organizaţiilor responsabile de procesul de elaborare, implementare şi monitorizare a politicilor pentru IMM şi întru adaptarea celor mai bune practici internaţionale pentru Republica Moldova.

Este de menţionat că în cadrul atelierelor de lucru s-a discutat despre noua strategie de suport a dezvoltării IMM-urilor, schemele de garantare a creditelor, rolul asociaţiilor de împrumut, rolul birourile de credit şi despre o varietate de produse financiare existente în RM.

Cu o reprezentativitate de 98% din totalul numărului de întreprinderi din Republica Moldova, întreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMM) sunt o forţă motrice de creştere economică a ţării şi trebuie să devină o prioritate strategică pentru Guvern, menţionează raportul OCDE.

Raportul sus - menţionat, face parte dintr-un număr mai larg de studii şi proiecte consultative şi propune o evaluare detaliată a politicilor curente în domeniul IMM şi a condiţiilor instituţionale ce modelează mediul IMM - urilor în Republica Moldova.

Pentru mai multe detalii: Antonio Fanelli, Vice Director al Direcţiei de Dezvoltare a Sectorului Privat, din cadrul OCDE, Antonio.Fanelli@oecd.org, tel. +331 45249707 sau Oxana Ungureanu, Coordonator Programe, ODIMM, o.ungureanu@odimm.md, tel.: + 373 22 225377.