Conferinţa de lansare a proiectului „Tinerii din s. Colibaşi – promotorii mobilizării comunităţii”

               Asociaţia Obştească „INTECO”

Chişinău, Moldova.

Tel/fax: (+373-22) 73 3754, mob: +373 69114697.

E-mail: intecomd@yahoo.com

http://inteco.wordpress.com

 

 

                                                                                                      24.07.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Conferinţa de lansare a proiectului

„Tinerii din s. Colibaşi – promotorii mobilizării comunităţii”

 

La 1 august 2011 Asociaţia Obştească INTECO va organiza Conferinţa de lansare a proiectului “Tinerii din s. Colibaşi – promotori mobilizării comunităţii”.

Evenimentul va avea loc în incinta primăriei s. Colibaşi cu începere la ora 10.00.

La conferinţă vor fi prezenţi reprezentanţii APL, cadre didactice, tineri, locuitori de rînd. Participanţii la eveniment vor face cunoştinţă de obiectivele proiectului şi rezultatele aşteptate.

Scopul proiectului este creşterea gradului activismului civic şi promovarea parteneriatelor sociale prin crearea şi aplicarea unui mecanism-model durabil de participare civică cu implicarea nemijlocită a tinerilor la nivel local.

Acest proiect este finanțat în cadrul „Programului de Granturi Mici pentru Susținerea Inițiativelor Democratice” de către Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova.

Persoana de contact - Victoria Matveev, coordonator de proiect

Tel: 373 22 733197, 373 22 733754, 373 69114697.

E-mal: intecomd@yahoo.com

_________________________________________________________________

INTECO este o organizaţie fondată cu scopul  de a contribui la dezvoltarea comunitară şi fortificarea societăţii civile; dezvoltarea activismului social şi spiritului de iniţiativă al cetăţenilor; creşterea nivelului de trai al categoriilor defavorizate.