Psihologii din raionul Leova îşi perfecţionează abilităţile de lucru cu copiii din categoria de risc

Institutul de Reforme Penale (IRP) a organizat în perioada 13-15 iulie 2011, în oraşul Leova, un seminar de instruire dedicat lucrătorilor centrelor comunitare pentru copii şi tineri din localităţile acestui raion. La training au participat reprezentanţi din satele Iargara, Tochile-Răducani, Oracu, Borogani, Filipeni şi oraşul Leova._033

Experţii IRP, Valentina Priţcan, conferenţiar universitar la Universitatea din Bălţi şi Diana Ciobanu, directorul Centrului de Justiţie Comunitară Bălţi, le-au vorbit participanţilor despre statutul psihologului în cauzele în care sînt implicaţi copiii în calitate de acuzaţi, victime şi martori. Printre obiectivele seminarului de instruire a fost şi dezvoltarea competenţelor deontologice la psihologii care participă la audierea minorilor. Participanţii au fost instruiţi cum să stabilească contactului psihologic cu copilul, cum să utilizeze diferite metode de ascultare a declaraţiilor depuse de un minor, să deosebească atitudinile reale de comportamentul simulat etc.

În cadrul sesiunilor de instruire participanţii au luat cunoştinţă cu programele psiho-sociale pentru copii, ca mijloc de intervenţie şi prevenire a comportamentului deviant. Ei au aflat despre diferite tipuri de programe psiho-sociale, precum şi despre eficienţa implementării acestora în reorientarea comportamentală a tinerilor. Psihologii au vorbit şi despre profilul psiho-social al copilului cu un comportament deviant, factorii ce determină o astfel de conduită, cît şi despre tehnicile de dezvoltare a capacităţilor de autogestionare a emoţiilor la copii. Discuţiile au luat amploare cînd cei prezenţi au început să împărtăşească din experienţele lor în acest domeniu.

Activitatea se desfăşoară în cadrul proiectului "Promovarea noilor elemente de justiţie pentru copii în sistemul de justiţie al Republicii Moldova", implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al UNICEF Moldova şi Ambasadei Suediei din Moldova.

Institutul de Reforme Penale este o organizaţie neguvernamentală, scopul căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare.