Apartamentul social va întâmpina a cincea generaţie de beneficiare

Pe data de 19 iulie în incinta Apartamentului social va avea loc prima întâlnire a celui de-al cincilea grup de beneficiare. Acest stabiliment este parte componentă a proiectului „Spre Independenţă”, implementat de Misiunea Socială „Diaconia” la Orhei. Scopul său este diminuarea dificultăţilor sociale şi a procentului migrării fetelor orfane, ieşite din internate.

După cum menţionează Oleg Paraschiv, coodonatorul proiectului, cele 6 beneficiare din acest an au fost selectate de la orfelinatele din Cinişeuţi (raionul Rezina) şi oraşul Orhei, precum şi din familiile dezorganizate din localităţile raionului Orhei. În acest proces a fost implicată echipa de lucru din cadrul Proiectului „Spre Independenţă” şi structurile locale de asistenţă socială. Iniţial, au fost identificate 16 adolescente, a fost analizat fiecare caz în parte şi, în dependenţă de gradul de dificultate socială, 6 dintre ele au fost alese pentru următoarea etapă de proiect. Celelalte adolescente vor fi asistate în cadrul Centrului de consultanţă, prin consiliere profesională, suport la perfectarea actelor, înscrierea la o şcoală de meserii, găsirea unui loc de muncă, etc. Contingentul de beneficiare din acest an constituie adolescente de vârsta 15-16 ani, în mare parte orfane sau din familii dezorganizate. Iniţial acestea vor avea o perioadă de probă de 2 săptămâni, în cadrul căreia vor fi familiarizate cu regulamentul intern al Apartamentului social şi serviciile de care pot beneficia, vor cunoaşte echipa de lucru şi grupul de beneficiare. Ulterior  va fi semnat cu ele un contract pentru şase luni, iar la sfârşitul acestei perioade va fi analizat gradul de realizare a obiectivelor propuse şi activitatea ce urmează să se realizeze în continuare.

Proiectul a fost lansat în 2007 şi la moment este implementat cu susţinerea „Fondazione Vismara”. Apartamentul social reprezintă un loc unde, timp de un an,  beneficiarele au posibilitatea să obţină capacităţile necesare pentru a duce o viaţă independentă, să se implice în activităţi practice precum şi să-şi formeze abilităţi de îngrijire a locuinţei, gestionare a bugetului, alimentaţie corectă şi prepararea bucatelor, petrecerea timpului liber, etc.   Concomitent fetele învaţă şi la o şcoală profesională, căpătând una dintre calificările: frizer, croitor, bucătar, chelner. Situaţia celor 4 generaţii de beneficiare este monitorizată şi la moment: toate tinerele dispun de un loc de muncă şi sunt independente financiar.

Amintim că acest proiect este finalist al premiului Fundaţiei ERSTE 2011, alături de alte 7 proiecte sociale din Republica Moldova.

Pentru contacte:

Anna Zastavneţcaia, responsabil de Relaţii Publice

Misiunea Socială "Diaconia" a Mitropoliei Basarabiei

tel.: 069474814

e-mail: office@diaconia.md