Tineri instruiţi azi - comunitate dezvoltată miine

Asociaţia Obştească „Işcălenii” în parteneriat cu  Asociaţia Femeilor de Afaceri din oraşul Bălti realizează proiectul  „Tineri instruiţi azi - comunitate dezvoltată mîine”, subproiect   din cadrul proiectului DRUM 2011, implimentat de AO Pro Cooperare Regionala, Bălţi şi finanţat de HEKS Moldova.

Scopul proiectului este realizarea unui program informaţional pentru tinerii din familii dezavantajate, prin orientare profesională, acordare de asistenţă psihologică şi consultanţă în proiectarea viitorului, conform standardelor pieţii forţei de muncă, formarea competenţelor prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi afirmare a propriului EU.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt circa 45 adolescenţi şi tineri cuprinşi în limitele de vârsta 14-20 ani, în special reprezentanţi ai categoriilor dezavantajate şi grupuri de risc: tineri din satele Catranîc şi Işcălău, raionul Făleşti, copiii rămaşi singuri acasă, tinerii părinţii cărora sunt plecaţi in străinătate, adolescenţii proveniţi din familii sărace/in criza si care nu-şi pot continua studiile la liceu sau în alte instituţii.

Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova sunt peste 92 de mii de copii ai căror părinţi se află la muncă în străinătate. În acelaşi timp, conform unui studiu al UNICEF, numărul acestei categorii de copii ar fi dublu în urma unei cercetări mai obiective.  Local,  conform unui studiu realizat în luna februarie, din 15 copii,   1 copil a abandonat studiile, 7 copii au un singur părinte acasă, iar 2 copii au plecaţi ambii părinţi; din 33 copii interviaţi, (cl.VIII-a A şi VIII-a B), 11 copii au plecaţi 1 părinte, 6 copii – ambii părinţi; cl.VI-a din 21 copii, 7 copii au plecat 1 singur părinte, 2 copii – ambii părinţi. Consider ca această  situaţie este şi în grupurile de copii  care nu au fost cuprinse în chestionar. Aceşti copii rămîn pe seama  rudelor, bunicilor, chiar a vecinilor. Totodată schimbarea domiciliului (mutarea în casa unei mătuşi/unchi, altei  rude sau a unui vecin sau a persoanei de îngrijire) presupune adaptarea la un nou set de reguli „ale casei”, adaptare care poate varia de la înţelegere şi cooperare la inacceptare. Toate acestea se răsfrîng negative asupra viitoarei cariere a tinerilor. Majoritatea tinerilor nu sînt hotărîţi în privinţa proiectării carierei, nu cunosc care este cererea profesiilor pe piaţa muncii, nu ştiu care este specificul profesiei pe care ei şi-o doresc s-o îmbrăţişeze. Această problemă a fost ridicată de administraţia Liceului Teoretic „Eugeniu Coşeriu” din satul Catranîc în cadrul unei adunări generale a părinţilor din luna martie. Schimbarea atitudinii părinţilor faţă de copilul ramas singur acasă este o problemă oportună a întregii societăţi, iar consolidarea relaţiilor dintre şcoală, serviciile de asistenţă socială şi părinţi este mai mult decît o necesitate.

Ideia de proiect constă în realizarea unui ciclu de activităţi pentru  informarea, abilitarea tinerilor în domeniul dezvoltării personale, deprinderilor de viaţă cotidiană, orientare în carieră şi pregătirea pentru angajare în cîmpul muncii, precum şi de servicii de consultanţă psihologică  prin intermediul Centrului  Comunitar de Informare “ Vectorul” care va asigura şi durabilitatea activităţilor după implimentarea proiectului.

Viziunea  AO Işcălenii este contribuirea la  crearea unei  societăţi tolerante cu şanse şi posibilităţi egale de afirmare, în care persoanele dezavantajate sunt integrate în societate, beneficiază de servicii accesibile şi necesare, tinerii vor avea oportunităţi şi acces la servicii de informare/formare de calitate.

Date pentru contact: comuna Işcălău, raionul Făleşti, tel.+259 77 544, 078376247,

email itor00@bk.ru, coordonator de proiect Rotari Margarita.