Funcţionarii publici vor fi instruiţi cum să elaboreze corect acte normative

altFuncţionarii publici şi juriştii administraţiilor publice locale de nivelul II, secretarii administraţiilor publice locale de nivelul I, ONG-urile locale şi reprezentanţi ai mass media din 10 raioane din centrul republicii urmează să fie instruiţi în cadrul unor traininguri privind tehnicile de elaborare corectă a actelor normative. Acţiunea este parte a proiectului „Suport informaţional autorităţilor publice în elaborarea actelor normative locale”, lansat joi, 19 mai, într-o conferinţă de presă la Info-Prim Neo. 

Proiectul este implementat de asociaţia obştească Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC). Trainingurile vor începe din a doua jumătate a lunii iunie şi vor dura timp de trei luni de zile. Directorul CAPC, Galina Bostan, a menţionat că iniţiativa urmăreşte, de asemenea, consolidarea parteneriatului dintre autorităţile locale şi societatea civilă, respectarea drepturilor cetăţenilor şi a mediului de afaceri local. La cursuri vor fi evidenţiate cele mai frecvente greşeli întâlnite în actele normative locale. 

În cadrul proiectului a fost elaborat „Ghidul privind elaborarea proiectelor de decizii şi dispoziţii ale autorităţilor publice locale”. Broşura propune modele de acte normative, care pot fi de real ajutor autorităţilor locale. 

„Elaborarea proiectelor de acte normative în corespundere cu exigenţele legislaţiei constituie o metodă de prevenire a fenomenului corupţiei. Cele mai multe elemente de coruptibilitate le întâlnim anume în actele autorităţilor publice locale, anume în aceste acte există foarte multe încălcări, inclusiv ale drepturilor omului. Am considerat că, elaborând aceste modele, contribuim la prevenirea fenomenului de corupţie în cadrul autorităţilor publice locale, dar trebuie să existe şi voinţă din partea acestora de a aplica legea efectiv, de a contribui la respectarea drepturilor omului”, a menţionat Galina Bostan. 

Ştefan Creangă, autorul Ghidului, a spus că datele statistice demonstrează că specialiştii la nivel local au mari probleme la elaborarea actelor . „Ne-am propus să oferim sprijin specialiştilor, autorităţilor locale, pentru a le înlesni lucrul cu documentele, atât cu caracter normativ, cât şi cu caracter individual”, a menţionat Ştefan Creangă. 

Proiectul „Suport informaţional Autorităţilor Publice în elaborarea actelor normative locale” este sprijinit de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova.

 

sursa: www.info-prim.md