A fost lansată campania de comunicare în penitenciare

Astăzi, 15 aprilie 2011 a fost lansată campania de comunicare pentru deţinuţi „E în puterea ta: tuberculoza poate fi tratată”. Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia Obştească „Carlux” în parteneriat cu Departamentul Instituţii Penitenciare. Campania este desfăşurată cu asistenţa financiară a programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

 Scopul campaniei este de a preveni îmbolnăvirea de tuberculoză în rîndurile deţinuţilor, ei, fiind cel mai mult expuşi riscului de infectare.

 În aprilie-mai curent, deţinuţii care îşi execută pedeapsa în penitenciarele din Leova, Soroca, Brăneşti, Lipcani, Cricova vor beneficia de activităţi de informare, vizionarea unui film despre TB, distribuirea materialelor informative şi un concurs de desene în mediul deţinuţilor. Activităţi similare vor fi organizate şi pentru condamnaţii din regiunea de est a ţării, în coloniile de la Glinoaia, Tiraspol şi colonia pentru minori din Alexandrovca. Informaţie amplă depsre prevenire, tratament, mituri, suport pentru deţinuţi va fi inclusă în buletinul informativ din cadrul campaniei „Liber de Tuberculoză”.

 Ţinînd cont de faptul că tuberculoza este o maladie socială, rudele deţinuţilor vor primi, de asemenea, materiale informative. În plus, vor fi informaţi, printr-o scenă de teatru invizibil, despre pericolul de îmbolnăvire de tuberculoză, pentru a evidenţia căile de transmitere, simptomele şi importanţa tratamentului tuberculozei.

 Nota: Graţie eforturilor de prevenire şi tratament, au scăzut de aproape 5 ori numărul de îmbolnăviri a detinuţilor prin TB, de la aproximativ 500 de cazuri în 2006 pîna la 119 cazuri în anul 2010.

Asociaţia Obştească „Carlux/Programul TB/HIV în penitenciare” activează în domeniul controlului şi profilaxiei TB şi HIV începînd cu anul 1999. Asociaţia este deţinătoarea Premiului I European pentru cel mai activ ONG în controlul TB, oferit de Biroul European al OMS, Centrul de control şi prevenire a maladiilor şi Consiliul Europei.