Primăria Municipiului Chişinău şi sectorul ONG vor semna un acord de colaborare

La data de 22 februarie 2011, la ora 12:00, în incinta Primăriei Municipiului Chişinău va avea loc în premieră semnarea unui acord de colaborare dintre Primăria Municipiului Chişinău şi sectorul ONG. Iniţiativa semnării unui document de cooperare între Consiliul Naţional al ONG din R. Moldova (CN ONG) şi Primăria Municipiului Chişinău a venit în decembrie 2008 la Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale din R. Moldova, ediţia V.

Scopul Acordului este edificarea şi dezvoltarea unui parteneriat continuu şi eficient între sectorul neguvernamental din Municipiul Chişinău şi Primăria Municipiului Chişinău.

Acordul prevede, printre altele, că Primăria Municipiului Chişinău va plasa informaţiile relevante pe pagina web , inclusiv proiectele de decizii şi politici, cu cel puţin 15 zile lucrătoare până la examinarea deciziei şi va expedia părţilor informaţia relevantă, pentru consultare. Iar CN ONG va facilita prezenţa la şedinţele deschise ale Primăriei a organizaţiilor neguvernamentale din municipiul Chişinău care au tangenţă cu subiectele din agenda fiecărui eveniment în parte.

Sectorul ONG şi Primăria vor coopera prin mai multe forme – consultare continuă, participarea reprezentanţilor ONG în cadrul şedinţelor Direcţiilor Primăriei, şedinţe ad-hoc şi grupuri de lucru comune. Sugestiile şi recomandările făcute de ONG vor purta un caracter de consultare / recomandare, iar Primăria va delega un funcţionar public cu responsabilităţi clar stabilite în procesul de colaborare cu societatea civilă, care să faciliteze colaborarea ambelor părţi.

Reieşind din faptul că monitorizarea APL  de către comunitate ar contribui la dezvoltarea economică locală şi la creşterea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului de drept, textul acordului poate servi ca model pentru ONG din regiunile rurale în procesul documentării colaborării lor cu APL la nivel de raion şi / sau sat.

Persoanele interesate sunt încurajate să contacteze Secretariatul Consiliului ONG la numărul de telefon 567-549 sau la adresa electronică secretariat@tineriliberi.md pentru a se înregistra pentru participare la eveniment.

Consiliul Naţional al ONG din R. Moldova mulţumeşte Fundaţiei Soros-Moldova şi Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională pentru susţinerea instituţională a Secretariatului CN ONG.