Schimb de experienţă în domeniul drepturilor omului în cadrul Parteneriatului Estic

În perioada 6-10 Decembrie, în cadrul unei vizite de studiu, la Chişinău s-au întrunit reprezentanţi ai societăţii civile şi avocaţi în domeniul drepturilor omului din Moldova, Georgia, Armenia şi Azerbaijan.
Vizita de studiu în Moldova a fost etapa fială a unui program mai amplu, care a inclus vizite în Georgia, Armenia şi Azerbaijan.

Scopul vizitelor de studiu a fost realizarea unui schimb de experienţă şi bune practici în domeniul drepturilor omului în cadrul Proiectului “Respectarea drepturilor omului în ţările Parteneriatului Estic: bune practici şi dificultăţi”.

Proiectul a fost implementat de către Asociaţia „Promo-LEX” (Moldova) în parteneriat cu ONG „Article 42 of the Constitution”(Georgia), ONG „Public Interest Citizen Initiative Union” (Azerbaijan) şi Fundaţia pentru o Societate Deschisă Armenia, cu suportul financiar oferit de Fundaţia Soros-Moldova, Fundaţia pentru o Societate Deschisă Georgia, Fundaţia pentru o Societate Deschisă Armenia şi Fundaţia pentru o Societate Deschisă Azerbaijan în cadrul Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere.

Programul vizitelor de studiu s-a axat pe următoarele tematici: Litigarea strategică ca instrument de promovare şi apărare a drepturilor omului în ţările Parteneriatului Estic; Impactul Convenţiei Europeane a Drepturilor Omului şi a altor instrumente internaţionale în domeniul drepturilor omului asupra legislaţiei şi practicilor juridice din ţările Parteneriatului Estic; Monitorizarea drepturilor omului şi Iniţiativede Advocacy în domeniul Drepturilor Omului în ţările Parteneriatului Estic.

Vizita din Moldova s-a axat, în principal, pe acţiunile de advocacy în domeniul drepturilor omului. Participanţii au avut întâlniri cu mai mulţi reprezentanţi ai societăţii civile din Moldova şi au vizitat aşa organizaţii ca: Promo-LEX, La Strada, IRP, CReDO şi Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”. De asemenea, participanţii s-au întâlnit şi cu reprezentanţii societăţii civile din regiunea transnistreană, în cadrul unei vizite la Tiraspol şi Bender. Colegii din caucaz au vizitat şi liceul “Lucian Blaga” din or.Tiraspol. Directorul liceului, Dl Iovcev le-a povestit participanţilor despre situaţia dificilă în care se află liceele cu predare în grafia Latină din regiune şi despre lupta lor continuă întru apărarea drepturilor lor fundamentale.

Tot în cadrul acestei vizite a fost organizată şi o masă rotundă cu tematica “Iniţiative de Advocacy în domeniul Drepturilor Omului în ţările Parteneriatului Estic”, în cadrul căreia au paricipat cei 15 avocaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile din Georgia, Armenia şi Azerbaijan, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile din Moldova.

În urma discuţiilor din cadrul mesei rotunde, participanţii au convenit asupra mai multor probleme comune ce ţin de drepturile omului în ţările lor de origine. Printre acestea se numără: dreptul la libertate şi securitate; dreptul la proprietate; dreptul la libertatea de întrunire şi exprimare; dreptul la educaţie; dreptul la vot; dreptul la un recurs efectiv şi un proces echitabil; dreptul la libera circulaţie; pedeapsă şi tratament inuman şi degradant, precum şi violenţa domestică, traficul de fiinţe umane şi discriminarea.

Colegii din caucaz au remarcat succesele înregistrate de către organizaţiile din Republica Moldova în ceea priveşte litigarea strategică şi alte metode de advocacy întru apărarea şi promovarea drepturilor omului. „Sectorul ONG lucrează foarte bine în RM, şi au nişte mecanisme eficiente pentru a acţiona asupra structurilor statale în domeniul drepturilor omului,” a spus Tamta Mikeladze, jurist din cadrul Georgian Young Lawyers Association (GYLA).

Reprezentanţii din Azerbaidjan au mulţumit colegilor din Moldova pentru suportul oferit în domeniul advocacy, fapt ce a contribuit la mobilizarea structurilor neguvernamentale în promovarea şi îmbunătăţirea legii privind violenţa în familie, în ţara lor. „Întrucît pînă în luna octombrie, cînd a fost adoptată legea, Codul Penal al Republicii Azerbaidjan nu prevedea altfel de violenţă, în afara celei fizice, sunt sigur că vom întîlni dificultăţi în implementarea legislaţiei, şi aici nu vom ezita să apelăm din nou la colegii din Moldova, care ne ajută împărtăşindu-şi experienţa şi venind cu idei viabile,” a menţionat Ruslan Valiyev, ONG „Clean World Aid to Women Social Union.”

Totdată, oaspeţii au remarcat că regiunea transnistreană, diferă mult de regiunile de conflict din statele lor, comunicarea cu care este imposibilă, întrucît acestea sunt izolate. „ În opinia mea, diferendul transnistrean ar putea fi soluţionat între Republica Moldova şi administraţia de la Tiraspol, deoarece am văzut mult mai multă toleranţă decît în Osetia de Sud şi Karabahul de Nord. În acest sens, Moldova este mult mai apropae de valorile şi principiile europene,”a spus Vahe Grigoryan, avocat din Armenia.

“Desi situaţia diferă de la caz la caz, schimbul de experienta este foarte util organizatiilor care îşi propun să contribuie la promovarea şi apărarea drepturilor omului. În special, experienţa este importantă pentru procesul continuu de identificare a unor soluţii privind garantarea drepturilor fundamentale ale omului în spaţiile aflate în afara jurisdicţiilor constituţionale.
Pe bună dreptate, problema transnistreană poate fi rezolvata mult mai rapid şi usor decat alte probleme similare din alte ţări ex-sovietice. În opinia noastră, drepturile omului pot şi trebuie să devină cheia succesului în rezolvarea problemei transnistrene şi vom depune şi în continuare eforturi substanţiale în acest sens” a concluzionat Ion Manole, Preşedintele Asociaţiei Promo-LEX, în cadrul mesei rotunde.

Vizita s-a încheiat cu un debriefing organizat la Fundaţia Soros-Moldova în cadrul căruia participanţii au discutat despre noi idei de colaborare şi viitoare parteneriate care vizează promovarea şi apărarea drepturilor omului în ţările Parteneriatului Estic. De asemenea, se preconizează elaborarea unei broşuri care va include principalele constatări şi recomandări din cadrul vizitelor de studiu. Broşura va fi elaborată în comun de toţi participanţii proiectului dat.

Pentru mai multe detalii contactaţi: Olga Manole, Director de Proiect, Asociaţia Promo-LEX
Tel: 449626, e-mail: olga_manole@promolex.mdalt