Masă rotundă cu genericul “Consolidarea capacităţii de implementare a sancţiunilor comunitare în R.M

altInstitutul de Refome Penale (IRP) va desfăşura în data de 16 decembrie, curent, o masă rotundă cu participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorilor, procurorilor, factori de decizie din cadrul Oficiului de Probaţiune şi consilieri de probaţiune din regiunea de centru a Moldovei.

Scopul evenimentului este de a prezenta rezultatele monitorizării trimestriale a activităţii Serviciului de Probaţiune de pe întreg teritoriul republicii. Discuţiile se vor concentra pe modul de organizare, colaborare şi vizibilitate la nivel local şi naţional a Serviciului de Probaţiune; calitatea lucrului acestuia din perspectiva beneficiarilor, judecătorilor şi procurorilor şi activitatea consilierilor de probaţiune la etapa presentinţială, sentinţială şi postpenitenciară. Un accent separat va fi pus pe necesitatea solicitării şi aplicării de către organele de drept a referatelor de evaluare psihosocială a personalităţii făptuitorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea. Rezultatele monitorizării arată că 61% din procurori consideră necesară întocmirea unui referat psihosocial. Totuşi, 39% din respondenţi au indicat că referatul de evaluare psihosocială nu ar trebui să fie întocmit niciodată sau, arareori, chiar dacă legea prevede în mod obligatoriu întocmirea acestuia în cazurile cu minori.

Evenimentul va avea loc în Sala Europeană a Cantinei Cancelariei de Stat din str. A.Mateevici, 79, cu începere de la orele 14.00.

Activitatea dată este desfăşurată în cadrul proiectului “Consolidarea implementării alternativelor la detenţie în Republica Molodova” implementat de către IRP cu suportul Open Society Institute, Budapesta.

IRP este o organizatie nonguvernamentala, constituita la 31 martie 2001, scopul careia este de a contribui la respectarea drepturilor omului prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare.