Acces la educaţie pentru toţi copiii din satul Hlinaia, raionul Edineţ

Astăzi, la Şcoala medie de cultură generală din satul Hlinaia, raionul Edineţ, a fost lansat Centrul de Resurse în Educaţie Incluzivă. Centrul a fost creat în cadrul unui parteneriat dintre autorităţile publice locale şi administraţia instituţiei de învăţămînt, cu sprijinul proiectului „Comunitate Incluzivă – Moldova”.

 

Scopul Centrului de Resurse în Educaţie Incluzivă este de a facilita accesul la educaţie şi incluziunea şcolară a tuturor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (persoane cu dizabilităţi fizice sau mintale medii şi uşoare) în medii de învăţare tipice şi de a oferi sprijin cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor lor pentru promovarea şi realizarea educaţiei incluzive.

 

În cadrul Centrului de Resurse activează o echipă multidsciplinară (psiholog, logoped, asistent medical, director adjunct responsabil de procesul educaţional ş.a.), care evaluează problemele şi necesităţile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Reieşind din acestea, echipa elaborează pentru copii planuri individuale de educaţie, care sînt implementate de către cadrul didactic de la clasă, cu susţinerea celorlalţi membri ai echipei.

 

Centrul din Hlinaia oferă servicii de suport pentru 15 copii din cadrul şcolii aflaţi în dificultate, dintre care 1 copil reintegrat în familia biologică din Casa Internat de la Orhei.

 

Proiectul „Comunitate Incluzivă – Moldova” este implementat de Keystone Human Services International cu susţinerea financiară a Open Society Foundations / Iniţiative în Sănătatea Mintală, în parteneriat cu Fundaţia Soros Moldova şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din Republica Moldova şi are drept scop de a contribui la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora.

 

Unul din obiectivele proiectului este de a susţine dezvoltarea a 15 şcoli incluzive pilot în diferite regiuni ale Republicii Moldova. În cadrul acestei iniţiative va fi susţinută incluziunea şcolară a circa 200 de copii. În fiecare dintre aceste şcoli, în următorii 3 ani, proiectul „Comunitate Incluzivă – Moldova” va susţine crearea Centrelor de Resurse în Educaţie Incluzivă.

 

Pînă în prezent, 23 de copii cu dizabilităţi mintale au fost integraţi în instituţii educaţionale (grădiniţă, şcoală de cultură generală, şcoală profesională) cu sprijinul proiectul „Comunitate Incluzivă – Moldova”.