Tinerii initiază parteneriate pentru soluţionarea problemelor comunitare

În perioada 19-21 noiembrie 2010, în cadrul seminarului „Crearea parteneriatelor sociale”, tinerii asociaţi (reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi grupurilor de iniţiativă) din regiunea rurală a r. Sîngerei, Călăraşi şi Leova şi-au dezvoltat abilităţile în stabilirea şi dezvoltare a unui parteneriat între ONG, APL şi alţi actori sociali.

Activitatea a fost organizată de către Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” în cadrul proiectului „Activizarea socială a tinerilor din zonele rurale ale Moldovei şi Poloniei” cu suportul financiar acordat de Fondul Naţional pentru Democraţie (NED) prin intermediul Programului Fondul Comun, lansat de Parteneriatul European pentru Democraţie (EPD) şi Fundaţia Est-Europeană (FEE).

Proiectul „Activizarea socială a tinerilor din zonele rurale ale Moldovei şi Poloniei” este o iniţiativă a Institutului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” realizată în parteneriat cu Fundaţia Grupul de Acţiune Locală pentru Warmia din Polonia, care vine drept răspuns la necesităţile de activizare socială a tinerilor din zonele rurale. În cadrul proiectului se desfăşoară un curs de instruire avansată (format din trei module) care va consolida capacităţile de activizare socială a tinerilor din regiunea rurală a r. Sîngerei, Călăraşi şi Leova.

Scopul modulului de instruire a constat în antrenarea abilităţilor necesare pentru stabilirea şi dezvoltarea unui parteneriat între ONG, APL şi alţi actori sociali. În cadrul activităţii, tinerii şi-au aprofundat cunoştinţele cu privire la componentele unui parteneriat, în ce condiţii se stabileşte un parteneriat, principiile unui parteneriat funcţional, avantajele şi riscurile parteneriatului.

Etapa următoare a instruirii este lucru pentru acasă unde beneficiarii vor desfăşura în localităţile rurale ale r. Sîngerei, Călăraşi şi Leova, activităţi de stabilire şi dezvoltare a unui parteneriat dintre ONG, APL şi alţi actori sociali din comunitate pentru implementarea proiectelor de activizare socială a tinerilor din regiunea rurală.

# # #

Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” reprezintă o asociaţie obştească de cercetare, instruire şi dezvoltare, care activează pe o serie de domenii legate de: dezvoltare personală, dezvoltare organizaţională, dezvoltare comunitară şi dezvoltare parteneriate. Institutul „MilleniuM” activează în calitate de platformă comună care reuneşte persoanele preocupate de transformarea conceptului de colaborare şi parteneriat într-o practică curentă a vieţii asociative din Republica Moldova.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.millenium.ong.md