Strategia de descentralizare trebuie să modifice cota de reprezentare a femeilor în organele de decizie la nivel local

Doar 3,1% dintre preşedinţii de raioane, 17,4% dintre primari, 16,9% dintre consilierii raionali şi 29,7% dintre cei locali sunt femei. Această statistică trebuie să se modifice esenţial pe parcursul implementării Strategiei de descentralizare, a declarat preşedintele organizaţiei nonguvernamentale „Gender Center”, Valentina Bodrug-Lungu, la consultările publice pe marginea proiectului Strategiei de descentralizare, transmite Info-Prim Neo. 

„Avem suficiente legi care prevăd egalitatea de gen. Problemele apar la etapa de implementare. De exemplu, 70% din cazurile de violenţă în familie ar putea fi soluţionate la nivel local. Aici avem nevoie de implicarea asistentului social, a poliţistului de sector, medicului de familie, directorului de şcoală, dacă e necesar. Dar ei trebuie să aibă competenţele şi abilităţile respective şi resursele financiare pentru a exercita aceste competenţe. E vorba de transport, de preparate medicamentoase, posibilităţi de cazare pe o anumită perioadă. Nu este cazul să vină femeia după ajutor în capitală la minister. Trebuie 
să-i fie oferite aceste servicii la nivel local”, a subliniat Valentina Bodrug-Lungu. 

Preşedintele „Gender Center” a regretat că există foarte puţine femei implicate în luarea deciziilor, nu numai la nivel central, dar şi la nivel local. Puţine femei iau parte la analiza bugetelor locale, cum reflectă aceste bugete necesităţile femeilor şi bărbaţilor, în ce măsură sunt acoperite aceste necesităţi cu resurse financiare. 

Doar conexiunea politicilor sectoriale de descentralizare cu implementarea prevederilor legislative privind egalitatea de gen, respectarea drepturilor omului în ansamblu, poate asigura succesul acestei reforme, susţinerea ei de către toţi cetăţenii, a declarat Valentina Bodrug-Lungu. Potrivit ei, este nevoie de reactualizarea planurilor de dezvoltare locală, prin acordarea unui spaţiu mai mare femeilor în realizarea acestora. De asemenea, urmează de evaluat impactului de gen al acestor documente. 

„E necesar de evitat greşeala de a include femeile în grupurile vulnerabile de populaţie. Aceasta ar fi umilitor. Mai bine ca APL să deschidă centre comunitare de instruire a acestora, de dezvoltare a capacităţilor lor de lider, de abilitare economică”, a mai spus preşedintele „Gender Center”. 

Nina Orlov, coordonator naţional de programe la Ambasada Suediei în Moldova, a menţionat că abordarea problemelor de descentralizare şi afirmare a unei autonomii locale funcţionale prin prisma de gen nu constituie o manifestare de feminism. „Este vorba de o echitate. Selectarea persoanelor care ne reprezintă în Parlament, Guvern, în administraţie, inclusiv locală, în structurile de luare a deciziilor economice, trebuie să se facă doar în baza abilităţilor şi cunoştinţelor acestor persoane şi aici nu poate să existe discriminare”, a spus Nina Orlov. 

Angela Chicu de la Asociaţia Femeilor Profesioniste şi de Afaceri, a pledat pentru deschiderea centrelor comunitare de instruire a femeilor. Ea a îndemnat APL să colaboreze cu oamenii de afaceri pe acest segment. „Spre regret, Legea sponsorizării nu prea oferă spaţiu pentru ca această colaborare între APL şi business să fie mai eficientă. Acei businessmeni care dintr-un impuls sentimental au vrut să deschidă asemenea centre sau să susţină alte programe de folos, au renunţat la idee din cauza birocraţiei şi interpretărilor dubioase ale prevederilor legii respective. Avem nevoie de o Lege a sponsorizării funcţională”, a conchis Angela Chicu. 

Proiectul Strategiei de descentralizare este elaborat de Cancelaria de Stat cu concursul autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi a experţilor locali şi străini. Consultările publice au fost organizate de Cancelaria de Stat cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată. 

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) susţine Guvernul Republicii Moldova în procesul de dezvoltare a cadrului politic, sistemului administrativ şi procedurilor de delegare a competenţelor către administraţiile publice locale, descentralizare şi promovarea rolului APL în luarea deciziilor. Programul este implementat de PNUD Moldova în comun cu UNIFEM, cu o contribuţie financiară importantă din partea Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

 

http://info-prim.md