Au început consultările publice pe marginea proiectului Strategiei de descentralizare

Proiectul Strategiei de descentralizare, elaborat de Cancelaria de Stat cu concursul autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi a experţilor locali şi străini, este supus consultărilor publice, transmite Info - Prim Neo

Victoria Cujbă, şef-adjunct al Direcţiei politici de descentralizare a Cancelariei de Stat, a menţionat că aceste consultări publice pe marginea proiectului Strategiei de descentralizare vor continua până la definitivarea proiectului. În discuţii vor fi atrase diverse categorii de populaţie, reprezentanţi ai APL, ONG din teritoriu. Opiniile expuse pe parcurs vor fi luate în consideraţie la elaborarea variantei finale a Strategiei de descentralizare, care urmează să fie propusă Guvernului spre examinare şi aprobare în primul trimestru al anului viitor.

„La această primă consultare publică am invitat ONG-uri specializate în respectarea drepturilor omului şi egalităţii de gen, deoarece este foarte important ca abordarea în elaborarea şi implementarea politicilor de descentralizare să se facă prin prisma a respectării drepturilor omului. Cele patru principii ale acestei abordări – participarea, non-discriminarea, transparenţa şi responsabilitatea – asigură adevărata implicare a populaţiei în procesele şi deciziile-cheie”, a menţionat Mihai Roşcovan, coordonatorul Programului Comun de Dezvoltare Locală Intergrată (PCDLI).

Viorel Soltan, directorul Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate, a subliniat că implicarea organizaţiilor societăţii civile în dialogul pe marginea proiectului Strategiei de descentralizare oferă posibilitate diferitor grupuri ale populaţiei, pe care acestea le reprezintă, să facă cunoscute necesităţile şi probleme lor.

Nina Orlov, coordonator naţional de programe la Ambasada Suediei (Guvernul Suediei susţine financiar implementarea PCDLI, n.r.), a menţionat că utilizarea abordării bazate pe drepturile omului şi a egalităţii de gen este foarte importantă, deoarece politicile publice se referă la toţi cetăţenii şi acestea nu pot şi nu trebuie să admită discriminarea sub nicio formă. “O asemenea abordare constituie o normă, un principiu a tuturor societăţilor democratice”, a menţionat Nina Orlov.

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) susţine Guvernul Republicii Moldova în procesul de dezvoltare a cadrului politic, sistemului administrativ şi procedurilor de delegare a competenţelor către administraţiile publice locale, descentralizare şi promovarea rolului APL în luarea deciziilor. Programul este implementat de PNUD Moldova în comun cu UNIFEM, cu o contribuţie financiară importantă din partea Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

 

http://www.info-prim.md

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă