Societatea Civilă pledează pentru o reprezentare mai mare a intereselor grupurilor vulnerabile în politicile de descentralizare

 Reforma de descentralizare şi de afirmare a unei autonomii locale funcţionale, precum şi politicile sectoriale ce o vor însoţi, trebuie să ia în consideraţie mai mult interesele grupurilor vulnerabile de populaţie din teritoriu, astfel ca ele să nu să se simtă excluse. Declaraţia a fost făcută de directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile, Sergiu Ostaf, la prima consultare publică a proiectului Strategiei de descentralizare, transmite Info-Prim Neo.

Potrivit lui Sergiu Ostaf, este necesar de a asigura reprezentarea grupurilor vulnerabile de populaţie printre funcţionarii publici locali sau, cel puţin, să fie desemnate persoane responsabile de gestionarea intereselor acestora. Ar fi bine ca procesul de elaborare a politicilor regionale şi locale să cuprindă componenta analizei impactului asupra grupurilor vulnerabile sau analiza impactului asupra drepturilor omului.

Directorul CreDO a propus să fie asigurată accesibilitatea autorităţilor locale la granturile şi subvenţiile guvernamentale, în vederea creării centrelor comunitare locale pentru necesităţile grupurilor vulnerabile. Important este şi ca autorităţile publice locale să poată determina eligibilitatea programelor de ajutor social. Această funcţie urmează să le fie transferată de la autorităţile publice centrale, păstrând în acest caz criteriile stabilite de Guvern la repartizarea ajutorului.

Sergiu Ostaf a mai spus că grupurile vulnerabile urmează să fie stabilite în funcţie de veniturile disponibile (nivelul de sărăcie), vârstă, etnie, religie, gen, ocupaţie, maladii (HIV/SIDA), dizabilităţi.

Mai mulţi participanţi la consultări au menţionat că propunerile respective necesită examinare profundă. Potrivit opiniilor expuse, este foarte important ca acele criterii de determinare a persoanelor ce pot fi considerate vulnerabile să fie transparente şi bine gândite. De exemplu, dacă se va porni de la venituri, vulnerabile pot fi considerate majoritatea persoanelor din comunităţile locale.

Elena Burcă, preşedintele Forului organizaţiilor de femei din Republica Moldova, a menţionat într-un interviu că autorităţile publice locale, în colaborare cu ONG-urile din teritoriu, ar trebui să depune eforturi pentru a reduce la minim numărul persoanelor vulnerabile, creând mai multe posibilităţi de abilitare a acestora, de angajare în câmpul muncii, precum şi condiţii de dezvoltare a antreprenoriatului local.

„APL activează foarte puţin în direcţia stimulării afacerilor mici în teritoriu, a unor întreprinderi care ar putea să asigure populaţia cu mărfuri şi servicii ieftine. În acest context Guvernul ar trebuie să permită accesul APL la programele de susţinere a antreprenoriatului, care derulează în Moldova. Nu ştiu de ce, dar foarte puţini oameni din teritoriu pot să obţină în prezent un grant sau o asistenţă consultativă în cadrul acestor programe”, a spus Elena Burcă.
Consultările publice pe marginea proiectului Strategiei de descentralizare vor continua cu reprezentanţii mediului ştiinţific şi academic, sectorului privat, partenerilor de dezvoltare, iar propunerile expuse vor fi luate în consideraţie la întocmirea variantei finale a Strategiei.

Dezbaterile au fost organizate de Cancelaria de Stat cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI). Reforma de descentralizare este una din priorităţile Guvernului şi se va concretiza prin transferul eficient de competenţe către autorităţile publice locale, promovarea APL în procesul de luare a deciziilor, precum şi în respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de gen la nivel local. Proiectul Strategiei de descentralizare a fost elaborat cu participarea autorităţilor publice centrale şi locale, societăţii civile, experţilor locali şi străini.

PCDLI susţine Guvernul Republicii Moldova în procesul de dezvoltare a cadrului politic, sistemului administrativ şi procedurilor de delegare a competenţelor către administraţiile publice locale, descentralizare şi promovarea rolului APL în luarea deciziilor. Programul este implementat de PNUD Moldova în comun cu UNIFEM, cu o contribuţie financiară importantă din partea Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

 

http://www.info-prim.md