Tinerii identifică problemele comunitare şi caută soluţii

În perioada 5-7 noiembrie 2010, în cadrul seminarului „Managementul proiectului”, tinerii asociaţi (reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi grupurilor de iniţiativă) din regiunea rurală a r. Sîngerei, Călăraşi şi Leova au identificat problemele comunitare cu care se confruntă semenii lor.

Activitatea a fost organizată de către Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” în cadrul proiectului „Activizarea socială a tinerilor din zonele rurale ale Moldovei şi Poloniei” cu suportul financiar acordat de Fondul Naţional pentru Democraţie (NED) prin intermediul Programului Fondul Comun, lansat de Parteneriatul European pentru Democraţie (EPD) şi Fundaţia Est-Europeană (FEE).

Proiectul „Activizarea socială a tinerilor din zonele rurale ale Moldovei şi Poloniei” este o iniţiativă a Institutului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” realizată în parteneriat cu Fundaţia Grupul de Acţiune Locală pentru Warmia din Polonia, care vine drept răspuns la necesităţile de activizare socială a tinerilor din zonele rurale. În cadrul proiectului se desfăşoară un curs de instruire avansată (format din trei module) care va consolida capacităţile de activizare socială a tinerilor din regiunea rurală a r. Sîngerei, Călăraşi şi Leova.

Scopul primului modul de instruire a constat în dezvoltarea aptitudinilor de identificare a problemelor şi găsirea soluţiilor la nivel de comunitate, precum şi dezvoltarea abilităţilor de formulare a propunerilor de proiect. În cadrul activităţii, 20 de tineri au făcut cunoştinţă cu noţiunea de lider şi au determinat calităţile liderului, au identificat rolurile într-o echipă şi metodele de conlucrare eficientă a echipei, s-au familiarizat cu tehnicile de identificare a problemelor prin metode participative şi stabilirea priorităţilor, au identificat componentele unui proiect şi elaborarea unei cereri de finanţare.

Etapa următoare a instruirii este lucru pentru acasă unde beneficiarii vor desfăşura în localităţile rurale ale r. Sîngerei, Călăraşi şi Leova, activităţi de identificare a problemelor comunitare prin metode participative şi vor elabora proiecte de activizare socială a tinerilor din regiunea rurală.

# # #

Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” (www.millenium.ong.md) reprezintă o asociaţie obştească de cercetare, instruire şi dezvoltare, care activează pe o serie de domenii legate de: dezvoltare personală, dezvoltare organizaţională, dezvoltare comunitară şi dezvoltare parteneriate. Institutul „MilleniuM” activează în calitate de platformă comună care reuneşte persoanele preocupate de transformarea conceptului de colaborare şi parteneriat într-o practică curentă a vieţii asociative din Republica Moldova.