Condiţii noi de studii la şcoala din satul Hulboaca

 

Hulboaca

Satul Hulboaca, municipiul Chişinău si-a sarbătorit la sfîrşit de octombrie Hramul satului.

S-au gatit de sărbătoare si mic si mare. În special cei de la fostul gimnaziu nr.93, actualmente Blocul C al Liceului Taoretic "Grătieşti". Pentru ei această zi a fost una deosebită. I-au avut ca oaspeţi de onoare pe dl Tadashi IZAWA, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Japoniei în Republica Moldova, care a venit la ceremonia de prezentare a echipamentului nou pentru copiii acestei şcoli, procurat din cadrul proiectului "Modernizarea condiţiilor de studii în gimnaziul nr.93 din satul Hulboaca", finanţat de Guvernul Japoniei în cadrul Programului de granturi pentru proiectele securităţii umanitare "KUSANONE" .

În cadrul proiectului realizat de către ONG "Generaţia Mea" din comuna Grătieşti, au fost procurate 12 seturi de mobilă pentru clasele de studii, un frigider mare, mese şi scaune pentru cantina şcolară, 6 strunguri si diverse unelte de meşteşugărit pentru băieţi în cadrul oreleor de educaţie tehnologică, şi desigur, maşini de cusut şi surfilator pentru orele de educaţie tehnologică pentru fete. Nu s-a uitat nici de fortificarea sănătăţii elevilor, de aceea pentru sala de sport au fost procurate 1 trenajor, scaune de gimnastică, saltele, haltere, plase pentru fotbal, volei, şi desigur diverse mingi şi alt echipament sportiv necesar . Un accent deosebit s-a pus pe asigurarea sălilor de clasă cu iluminarea necesara: in fiecare sală de clasă a fost inlocuit sistemul de iluminare pe unul nou performant. De asemeni au fost schimbate tablele şcolare, pentru copii li s-au creat condiţii de a lasa haina în dulapuri speciale. Fiecare sală de clasă dispune acum de mobilier pentru materiale didactice, masă pentru profesor, etc.

Profesorii şcolari au un cabinet metodic frumos amenajat, unde pot sa consulte literatura metodică, ziarele de profil, unde se organizează şedinţele metodice, seminare, diverse intruniri pedagogice.

Biblioteca şcolară a devenit un centru cultural şi metodic pentru elevii şi profesorii şcolii: acum ei au posibilitatea să găsească cu uşurinţă cartea necesară pe rafturile frumos amenajate ale bibliotecii, pot sa-şi selecteze materialele necesare din cărţile şi ziarele puse la dispoziţia fiecăruia chiar în sala de lectura.

Pentru acest frumos dar elevii scolii şi colectivul folcloric "ILINCUŢA" de la Liceul Teoretic "Grătieşti" au multumit Guvernului Japoniei prin cuvinte frumoase, cîntece şi dansuri populare. Au pregătit şi amenajat o "casă mare" cu obiceiuri şi tradiţii, ca la noi, la moldoveni.

La sărbătoare au fost prezenţi şi dna Valentina Patraş- primarul comunei Grătieşti, dl Dumitru Braghiş – ex prim- ministru al R.Moldova, băştinaş al comunei Grătieşti, Dl Vasile Bumacov –Viceministru al agriculturii şi industriei alimentare şi director tehnic al Unitatii de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare (Proiectul 2KR); dl Valentin Chincul – pretor interimar al Preturii Rîşcani, dl Andrei Grosu – şeful Direcţiei Educaţie al sect.Rîşcani, cănsilieri locali, profesori, părinţi, elevi.

Oaspeţii au ramas placut surprinşi de condiţiile pe care le au cei peste o suta de copii din aceasta şcoală. De fapt este una din primele şcoli din Republica Moldova, copiii careia au beneficiat de astfel de condiţii.

Eleva clasei a VIII Olga Butucea le-a multumit tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect, în special Guvernului Japoniei în persoana dlui Tadashi IZAWA, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Japoniei în Republica Moldova, şi i-a asigurat pe cei prezenţi că vor învăţa pe note "bune" şi „foarte bune", şi vor deveni adevăraţi mesageri ai păcii şi prieteniei între ţările noastre.

Pentru realizarea acestui proiect Guvernul Japoniei a acordat suma de 50721 dolari SUA prin Programul de granturi pentru proiectele securităţii umanitare "KUSANONE".

Maria Boico, preşedintele ONG "Generaţia Mea"