Fundaţia Familia Sturza şi-a desemnat câştigătorii programului de burse “Înaintează spre succes"

Fundaţia Familia Sturza a desemnat câştigătorii concursului de burse ai programului „Înaintează spre succes”.

Joi, 11 noiembrie,  Sala Senatului USM, ora 13.00 va avea loc evenimentul de premiere a bursierilor programului. Ion Sturza, fondatorul Fundaţiei Familia Sturza va susţine o lecţie cu tematica „Paşii către succes"

Programul  de burse încurajează dezvoltarea personală şi profesională a tinerilor cu intenţii ferme de afirmare prin efort intelectual şi este destinat studenţilor din anii 1-4 ciclul de licenţă care îşi fac studiile în regim „la zi”.

Prin acest program Fundatia “Familia Sturza” oferă burse pe durata a 8 luni ale anului universitar în valoare de 1000 lei lunar pentru fiecare student. Bursele au ca obiectiv încurajarea tinerilor motivaţi pentru studii profunde şi afirmare ulterioară.

În urma evaluării  a peste 480 de cereri de solicitare a bursei, juriului a desemnat  25 de bursieri ai programului „Înaintează spre succes” .

Fundaţia Familia Sturza este o organizaţie neguvernamentală, care susţine şi promovează dezvoltarea personală şi comunitară prin desfăşurarea de programe de asistenţă şi cooperare, destinate în special grupurilor dezavantajate, pentru cultivarea spiritului de iniţiativă, a activismului civic şi a unei pronunţate responsabilităţi sociale.

Pentru îndeplinirea acestei misiuni, Fundaţia „Familia Sturza” derulează şi administrează programe proprii, dar oferă sprijin pentru proiecte prezentate de alte instituţii şi organizaţii neguvernamentale.

Pentru mai multe detalii despre Fundaţie accesaţi: www.fundatiasturza.md