Analiza Angajabilității Tinerilor din Moldova

Analiza Angajabilității Tinerilor din Moldova

Ceva timp în urmă, CNSIEM-ul a demarat un chestionar online (creat de Elena Zandelova și Natalia Bejan) menit să ofere bază de analiză a angajabilității tinerilor din Republica Moldova, prin prisma determinării cauzelor care stau la baza împiedicării tinerilor de a se afirma pe piața forței de muncă din țară.

Cercetarea a fost efecuată de către Elena Zandelova (căreia îi mulțumim pentru efortul depus și rezultate). Principalele concluzii ale analizei, relevate din răspunsurile celor 100 respondenți, care vor servi ca suport pentru dezbateri în cadrul Clubului de Discuții Economice ASEM, sunt următoarele:

1. În general, tinerii, în proporție de 50%, sunt angajați în activități temporare pe durata studiilor sau imediat după absolvire.

2. Pentru tinerii de azi, specialtățile preferate sunt cele economice, ponderea cea mai mare având-o specialitatea de management (57%).

3. Cauzele principale care-i împiedică pe tineri să-și lanseze propria afacere sunt lipsa resurselor financiare; frica ca afacerea nou-deschisă să dea faliment; cunoștințe, abilități și experiență insuficiente și dificultățile ce țin de înregistrarea noii afaceri.

4. Tinerii, în proporție de 76%, sunt inactivi pe piața muncii deoarece salariile oferite de către angajator sunt mici, iar condițiile de muncă sunt neatractive.

5. ANOFM se bucură de o popularitate modestă în rândul tinerilor. Aceștia din urmă cunosc despre serviciile acordate de Agenție, însă nu sunt mulțumiți de calitatea acestora.

6. Se atestă tot mai mult necesitatea tinerilor de a obține studii de calificare și recalificare, astfel încât cunoștințele de specialitate deținute de către aceștia să corespundă cerințelor de pe piața muncii.

Analiza completă poate fi accesată aiciAnaliza Angajabilitatii Tinerilor CNSIEM.

 

*** Cercetarea a fost organizată în cadrul proiectului ”EU Experience in Designing Opportunities for Youth Carrier-building and Employment”, implementat cu suportul financiar al East East: Partnership beyond Borders Program al Fundației Soros Moldova și Soros România.