AO “CONSULT-NORD” a lansat un nou proiect

PeliniaProiectLa 23 octombrie 2010, în incinta bibliotecii publice din s.Pelinia, r-l Drochia Asociaţia Obştească “CONSULT-NORD” a lansat un nou proiect “Şanse egale pentru femei”, manager de proiect - Bândiu Nina.

Proiectul îşi propune să contribuie la consolidarea bunei guvernări la nivel local, prin încurajarea şi dezvoltarea abilităţilor femeilor din localităţile rurale de a se implica în iniţiativele comunitare şi de a participa în procesul decizional. Acest proiect a fost obţinut în urma unui concurs deschis de granturi din Programul Societate Civilă al Fundaţiei Soros-Moldova, parte componentă a proiectului "Încurajarea şi abilitarea femeilor de a participa activ în viaţa comunităţii", finanţat de către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

Proiectul “Şanse egale pentru femei” din s. Pelinia, r-ul Drochia are ca scop:

  • Asocierea şi mobilizarea femeilor active din localitate şi formarea “Clubul Femeilor”
  • Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de management şi leadership la 20 femei active din localitate

Implementarea acestui proiect va duce la creşterea implicării femeilor din s. Pelinia şi la rezolvarea problemelor comunitare.