Serviciul de asistenţă socială „Echipa mobilă” a fost lansat în raionul Hînceşti

Echipa mobilă – un serviciu alternativ de asistenţă socială pentru persoane cu dizabilităţi a fost lansat, pe data de 20 octombrie, în raionul Hînceşti. Acest serviciu a fost constituit în cadrul Secţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din raion cu sprijinul Proiectului “Comunitate Incluzivă – Moldova”, implementat de Keystone Human Services International.

La evenimentul de lansare au participat reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Consiliului Raional Ialoveni, ONG-urilor naţionale şi locale, Proiectului „Comunitate Incluzivă – Moldova”, părinţi şi copii beneficiari de serviciu.

Echipa mobilă din raionul Hînceşti este al doilea serviciu de acest tip creat în parteneriat cu autorităţile publice raionale. Prima Echipă mobilă a fost inaugurată, în septembrie curent, în raionul Ialoveni, iar altele două vor fi lansate în timpul apropiat în municipiile Bălţi şi Chişinău. Pînă în anul 2013, cu sprijinul proiectului „Comunitate Incluzivă – Moldova” vor fi create 9 Echipe mobile în diferite regiuni ale Republicii Moldova.

Echipele mobile oferă gratuit asistenţă la domiciliu persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor lor din localităţile în care nu există servicii specializate şi care se află la distanţă mare de centrele de recuperare, contribuind prin aceasta la: depistarea precoce a copiilor cu dizabilităţi, prevenirea instituţionalizării şi integrarea socială a acestora, asigurarea accesului lor şi al familiilor la servicii de recuperare şi reabilitare de calitate.

Serviciile prestate de Echipa mobilă sînt individualizate şi variază în funcţie de nevoile identificate. Astfel, persoanele cu dizabilităţi pot beneficia de: servicii medicale, servicii de asistenţă socială, servicii de reabilitare / recuperare (kinetoterapie, terapie ocupaţională, servicii logopedice, asistenţă psihologică), instruire specială pentru stimularea dezvoltării persoanelor cu dizabilităţi, dezvoltarea abilităţilor persoanelor cu dizabilităţi pentru o viaţă independentă în comunitate ş.a.

În raionul Hînceşti în prezent sînt înregistraţi circa 900 de copii şi tineri cu dizabilităţi cu vîrsta cuprinsă între 0-25 de ani, arată datele Secţiei raionale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei. Dintre aceştia, 165 de copii şi tineri sînt cu dizabilităţi fizice, 216 – cu dizabilităţi mintale şi 81 – cu dizabilităţi senzoriale (de auz şi văz). Lipsa serviciilor sociale comunitare care ar fi axate pe necesităţile persoanelor cu dizabilităţi şi ale familiilor/ îngrijitorilor acestora îi determină pe mulţi părinţi să-şi ţină copiii izolaţi în casă sau să-i plaseze într-o instituţie rezidenţială. Echipa mobilă este primul serviciu de asistenţă socială de alternativă, care vine să sprijine persoanele cu dizabilităţi şi apropiaţii acestora atît acasă, cît şi în comunitate, promovînd integrarea lor în diferite servicii comunitare.

Proiectul „Comunitate Incluzivă – Moldova” este implementat de Keystone Human Services International cu susţinerea financiară a Institutului pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală în parteneriat cu Fundaţia Soros Moldova şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din Republica Moldova şi are drept scop de a contribui la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora.

www.inclusion.md

www.keystone.md