Societatea civilă, în dependenţă periculoasă faţă de donatorii străini

Ca să se descurce din punct de vedere financiar organizaţiile societăţii civile (OSC) trebuie să fie susţinute atât de stat, cât şi de contribuabili, nu doar de donatorii de peste hotare. Doar astfel, acestea vor putea să se dezvolte şi să contribuie la asigurarea democraţiei în stat. Opinii în acest sens au fost expuse la o masă rotundă, la care au fost invitaţi lideri şi experţi ai mai multor ONG-uri din ţară şi de peste hotare, transmite Info-Prim Neo.

„Pentru ca organizaţiile nonguvernamentale să activeze mai eficient şi mai durabil, ele trebuie să fie finanţate de către stat şi nu de către donatori. Acum suntem dependenţi de donatorii străini şi dacă aceştia într-o zi vor dispărea atunci organizaţiile vor rămâne fără finanţare”, a declarat directorul executiv al Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova „Contact”, Serghei Neicovcen.

Una din căile propuse de finanţare a ONG-urilor sunt granturile de la stat. „Deşi legislaţia în vigoare nu prevede acest aspect, trebuie de promovat ideea ca statul să poată oferi granturi pentru ONG-uri”, a menţionat directorul Centrului „Contact”. O altă cale de finanaţare a organizaţiilor societăţi civile ar fi contribuţiile plătitorilor de impozite, practică implementată cu succes în Cehia, Polonia şi alte ţări. Se propune ca transferurile către organizaţiile societăţii civile să fie în mărime de 2% din impozitul pe venit.

Directorul Centrului European pentru Drept Necomercial (ECNL), Nilda Bullain, a menţionat că în ultima perioadă au fost adoptate mai multe legi care reglementează sectorul nonguvernamental – Legea voluntariatului, Legea cu privire la serviciile sociale etc. „Aceste legi influenţează pozitiv ONG-urile din Moldova, dar totuşi mai sunt unele lacune în legislaţie care trebuie reparate. Spre exemplu Guvernul ar trebui să aibă un regulament prin care să ajute direct ONG-urile”, a declarat Nilda Bullain.

Directorul de proiecte al Academiei pentru dezvoltare educaţională, Morana Smodlaka Krajnovic, a subliniat că fără susţinerea Guvernului este imposibilă dezvoltarea ONG-urilor. Iar fără acestea democraţia în ţară nu poate să se dezvolte. „ONG-urile trebuie să-şi diversifice forma de finanţare, fie pe cale filantropică, fie pe cale de Guvern, însă trebuie să fie mai puţin dependente de donatorilor străini”, a mai spus expertul.

Consultantul în Direcţia legislaţie din cadrul Ministerului Finanţelor, Ion Dogotari, a declarat că în urma discuţiilor şi a recomandărilor făcute de către experţi, se va elabora un studiu care va fi util pentru politicile în sectorul nonguvernamental.

Atelierul de lucru cu experţi în domeniu a fost organizat de către Centrul European pentru Drept Necomercial – o organizaţie regională cu sediul la Budapesta, Ungaria, care promovează consolidarea unui mediu legal favorabil pentru societatea civilă din Europa şi din afara ei.

 

Info-Prim Neo