A fost creat un nou serviciu de asistenţă la domiciliu pentru persoanele cu dizabilităţi

Astăzi, în incinta Consiliului Raional Ialoveni, a avut loc lansarea unui nou serviciu de asistenţă socială pentru persoane cu dizabilităţi - Echipa mobilă. Acest serviciu a fost constituit în cadrul Secţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din raion cu sprijinul Proiectului “Comunitate Incluzivă – Moldova”, implementat de Keystone Human Services International. Alte trei Echipe mobile vor fi lansate în timpul apropiat în raionul Hînceşti şi în municipiile Bălţi şi Chişinău, astfel de servicii urmînd să fie create în toate raioanele care vor manifesta interes în acest sens.

La evenimentul de lansare au participat reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Consiliului Raional Ialoveni, ONG-urilor naţionale şi locale, Proiectului „Comunitate Incluzivă – Moldova”, părinţi şi copii beneficiari de serviciu.

Echipele mobile oferă gratuit asistenţă la domiciliu persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor lor din localităţile în care nu există servicii specializate şi care se află la distanţă mare de centrele de recuperare, contribuind prin aceasta la: depistarea precoce a copiilor cu dizabilităţi, prevenirea instituţionalizării şi integrarea socială a acestora, asigurarea accesului lor şi al familiilor la servicii de recuperare şi reabilitare de calitate.

Serviciile prestate de Echipa mobilă sînt individualizate şi variază în funcţie de nevoile identificate. Astfel, persoanele cu dizabilităţi pot beneficia de: servicii medicale, servicii de asistenţă socială, servicii de reabilitare / recuperare (kinetoterapie, terapie ocupaţională, servicii logopedice, asistenţă psihologică), instruire specială pentru stimularea dezvoltării persoanelor cu dizabilităţi, dezvoltarea abilităţilor persoanelor cu dizabilităţi pentru o viaţă independentă în comunitate ş.a.

Conform rezultatelor evaluării efectuate recent în teren de către specialiştii Secţiei raionale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, în localităţile din raionul Ialoveni sînt înregistraţi 539 de copii şi 909 tineri cu dizabilităţi. Circa 29% de copii cu dizabilităţi (cu vîrsta între 0-18 ani) stau acasă, motivul fiind vîrsta fragedă sau depăşirea vîrstei de 16 ani, dizabilitatea severă şi lipsa serviciilor sociale comunitare care ar fi axate pe necesităţile persoanelor cu dizabilităţi şi ale familiilor/ îngrijitorilor acestora. Echipa mobilă este primul serviciu de asistenţă socială de alternativă, care vine să sprijine persoanele cu dizabilităţi şi apropiaţii acestora atît acasă, cît şi în comunitate, promovînd integrarea lor în diferite servicii comunitare.

Proiectul „Comunitate Incluzivă – Moldova” este implementat de Keystone Human Services International cu susţinerea financiară a Institutului pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală în parteneriat cu Fundaţia Soros Moldova şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din Republica Moldova şi are drept scop de a contribui la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora.

Informaţii suplimentare găsiţi pe: www.inclusion.md , www.keystone.md