Cunoaşterea de sine este cheia reuşitei în viaţă

Cunoaşterea de sine este cheia reuşitei şi succesului în viaţă,  cît şi puntea de ieşire în complicata reţea a relaţiilor sociale. Fiecare victorie veritabilă debutează prin victoria asupra propriului nostru Ego – cognitiv, afectiv, volitiv-motivaţional, aceasta debutînd cu autocunoaşterea. În aceste condiţii, Asociaţia Obştească „Femeia Modernă” a organizat sîmbătă, 11 septembrie 3 traininguri în cadrul Centrelor Educaţionale pentru Tineri din satele Neculaieuca, Malaieşti, Mitoc din raionul Orhei.  În cadrul trainingului au fost realizate următoarele activităţi:

¨      Parabola „Fereastra”

¨      Test „Dalai Lama”

¨      Steaua cu 5 colţuri

¨      Exerciţiul „Şi eu, şi eu nu”

¨      Filmuleţ „Cunoaşterea de sine”

¨      Lunile anotimpului

Paradoxal, s-a constatat că problema cunoaşterii de sine rămîne a fi una cu multe direcţii explorative, persoanele grupului-ţintă denotînd deseori rezistenţe în identificarea propriilor trăsături şi prezentarea lor grupului.

Observaţia propriu-zisă a activităţii elevilor a reliefat manifestarea stereotipurilor gender: diferenţierea planurilor şi obiectivelor de viitor – fetele primează drept obiectiv dorinţa relaţiilor profund-afective, a unei căsătorii reuşite, adică nevoia de dragoste şi afiliere; băieţii – primează maşina şi cariera, posibilitatea plecării peste hotare, adică necesitatea realizării în plan material.

În final, participanţii la training au menţionat că :

  • „Suntem diferiţi, dar şi ne asemănam”;
  • „Mă cunosc şi-mi înving fricile şi barierele”;
  • „A-l cunoaşte pe celălalt” debutează de la „a te cunoaşte pe tine”;
  • „Cunoscîndu-mă, mă simt în luna martie, începutul primăverii şi vieţii ”;
  • „Nu există lucruri perfecte – mă  cunosc şi mă accept ”.

În acest context, psihologul proiectului, Taras Svetlana a conturat unele direcţii de lucru în aspect psihologic cu grupurile de tineri, recomandîndu-le spre implementare coordonatorilor de grup:

  • Realizarea unor traininguri de sporire a Inteligenţei Emoţionale;
  • Agresivitatea, nervozitatea, excitabilitatea – trăsături pentru autoanaliză şi analiză de grup în vederea moderarii reacţiilor la frustrare;
  • Prietenia şi Iubirea, plasarea nevoii de afiliere în sistemul propriilor valori, familiarizarea elevilor cu tema „Limbajele iubirii”.

Trainingul este parte componentă a cursului de formare desfăşurat în cadrul proiectului „O nouă şansă pentru viaţă” implementat de către Asociaţia Obştească „Femeia Modernă” cu suportul financiar al Ambasadei SUA din Chişinău.