22 de copii şi tineri cu dizabilităţi şi părinţii lor s-au odihnit în Tabăra de vară, la Holercani

A doua ediţie a Taberei de vară pentru copii cu dizabilităţi şi părinţii lor, organizată în cadrul proiectului „Comunitate Incluzivă - Moldova”, s-a desfăşurat în perioada 16-20 august la Holercani. În tabără s-au odihnit şi distrat 22 de copii şi tineri, care sînt plasaţi în Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale (băieţi) din Orhei sau au fost integraţi de curînd în familia biologică / extinsă şi părinţii acestora.

Prin activităţi de instruire, distractive şi recreere desfăşurate în tabără, echipa  proiectului „Comunitate incluzivă – Moldova” şi-a propus să sensibilizeze părinţii care au copii cu dizabilităţi şi să le schimbe atitudinea faţă de dizabilitate, să consolideze relaţia copil-părinte, să dezvolte abilităţile părinţilor de îngrijire şi educare a copiilor, să creeze un grup de suport prin împărtăşirea experienţelor între părinţi, să sporească nivelul de informare a părinţilor cu privire la drepturile copilului, particularităţile medicale şi psiho-sociale, prestaţiile şi serviciile sociale disponibile pentru persoane cu dizabilităţi etc.

Participanţii la tabără au fost implicaţi în activităţi separate: părinţii – în discuţii cu specialiştii, iar copiii – în activităţile coordonate de către un specialist din proiect împreună cu voluntarii.

În cadrul activităţilor „De la părinte la părinte”, „Suport comportamental pozitiv pentru persoanele cu dizabilităţi mintale”, „Dizabilitatea – boală sau mod de viaţă”, părinţii au aflat cum pot depăşi dificultăţile legate de comportament dificil, îngrijire, neacceptarea persoanelor cu dizabilităţi mintale, au înţeles că incidenţa unui comportament-problemă poate fi redusă la zero în cazul în care există o abordare corectă şi că proiectul „Comunitate Incluzivă - Moldova” le oferă şansa de a aduce schimbarea pozitivă în comportamentul propriilor copii.

În cadrul activităţilor pentru copii şi tineri s-a pus accentul atît pe aspectul distractiv, cît şi pe dezvoltarea abilităţilor lor. Totodată, prin realizarea în comun a sarcinilor, a fost atins obiectivul de consolidare a relaţiei părinte – copil.

„Plecăm acasă cu o dispoziţie foarte bună. Ne-am simţit foarte bine, anturajul este excelent, iar colectivul – profesionist. Am făcut cunoştinţă cu alţi părinţi care au probleme asemănătoare, am acumulat multe cunoştinţe de la lecţiile care ne-au fost predate şi cred că aceste cunoştinţe ne vor fi de ajutor pe viitor”, a declarat Maria Cozmulici, mama a doi copii care s-au odihnit în tabără.

Mama unui alt copil, Rodica Mocanu, ne-a declarat: „Mă bucur nespus de mult că am avut norocul să participăm şi anul acesta la tabără.  Aici, în tabără, am văzut schimbarea şi realizările -  timp de un de zile, Iulian, fiul meu, s-a schimbat radical. Tot ceea ce s-a întîmplat aici ne-a ajutat să ne relaxăm sufleteşte, pentru că avem cu toţii aceleaşi probleme. De asemenea, am primit răspunsul la foarte multe întrebări, la care în alt loc şi în alt mediu nu cred le-am fi putut primi - prin exemple concrete şi prin fapte concrete”.

Proiectul „Comunitate Incluzivă – Moldova” este implementat de Asociaţia Keystone Human Services International Moldova cu susţinerea Institutului pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală, în parteneriat cu Fundaţia Soros Moldova şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din Republica Moldova. Scopul proiectului este de a contribui la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora.

Informaţii suplimentare găsiţi pe www.inclusion.md