Guvernul RM a aprobat cadrul normativ de reglementare al serviciului comunitar “Locuinţa protejată”

09.08.2010 La 4 august 2010, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Regulamentul-cadru şi Standardele minime de calitate ale serviciului “Locuinţa protejată”. Acesta este primul serviciu comunitar pentru persoane cu dizabilităţi mintale reglementat printr-un act normativ în Republica Moldova. Regulamentul-cadru şi Standardele minime de calitate ale serviciului “Locuinţa protejată” au fost elaborate de echipa proiectului “Comunitate Incluzivă – Moldova” în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Odată cu aprobarea acestui act normativ, este creat cadrul juridic şi practic de sprijin şi incluziune socială a adulţilor cu dizabilităţi mintale, care prevede pentru aceştia oportunităţi egale cu ceilalţi membri ai societăţii de a trăi în comunitate. În practică prevederile respective vor contribui la sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi mintale într-un mediu comunitar, la îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora şi incluziunii lor sociale.

Serviciul social „Locuinţă protejată” este destinat adulţilor cu dizabilităţi mintale, care doresc şi necesită suport pentru o viaţă independentă în comunitate, oferindu-le un context real pentru dezvoltarea abilităţilor şi incluziunea socială.

Majoritatea statelor care au dezvoltat acest serviciu, în particular Croaţia, Lituania, Ungaria, Polonia acordă un complex de servicii noi şi inovatoare, care sînt orientate spre crearea sistemelor de sprijin proiectate individual pentru fiecare beneficiar. Aceste servicii adiţionale permit persoanelor cu dizabilităţi să adopte un stil de viaţă activ, care să corespundă obiectivelor incluziunii comunitare.

Regulamentul-cadru al Serviciului „Locuinţă protejată” şi Standardele minime de calitate presupun acordarea unei locuinţe persoanelor supravegheate de  managerul de caz (asistentul social comunitar) şi asistate de lucrătorul social, angajat în cadrul Serviciului. Unităţile de personal angajate pentru prestarea serviciului social „Locuinţă protejată” vor fi stabilite în funcţie de numărul de beneficiari plasaţi într-o locuinţă, precum şi ţinînd cont de gradul de autonomie şi necesitatea de asistenţă a persoanelor în perioada iniţială a plasamentului.

Alocaţia lunară pentru întreţinere, plătită de către prestatorul de serviciu (APL sau asociaţie obştească), în baza evaluării veniturilor lunare şi a necesităţilor beneficiarului, îi va permite acestuia să-şi procure alimente şi obiecte de uz personal. Totodată, menţionăm că odată cu sporirea abilităţilor de trai independent ale beneficiarilor acestui serviciu şi încadrarea lor în cîmpul muncii, costurile de întreţinere în „Locuinţa protejată” se vor diminua.

Proiectul „Comunitate Incluzivă – Moldova” este implementat de Asociaţia Keystone Human Services International Moldova cu susţinerea Institutului pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală, în parteneriat cu Fundaţia Soros Moldova şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din Republica Moldova, cu participarea Hope and Homes for Children.

Proiectul are drept scop de a contribui la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora prin dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea serviciilor comunitare destinate persoanelor cu dizabilităţi şi dezvoltarea serviciilor comunitare axate pe necesităţile persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor/ îngrijitorilor acestora, precum „Casa comunitară”, „Plasament familial specializat”, „Asistenţă personală” etc. Pînă în 2013, echipa proiectului îşi propune să creeze în diferite localităţi ale Republicii Moldova 13 servicii de tipul “Locuinţa protejată”.