„Transparenţa – oxigenul democraţiei”

La 23 iulie curent în incinta primăriei or. Făleşti a avut loc lansarea proiectului “Transparenţa – oxigenul democraţiei”. El va fi implementat de Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” în colaborare cu ONG – ul „Rural Nord” şi primăria or. Făleşti cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA în Republica Moldova.        La eveniment au participat 24 de reprezentanţi ai Consiliului orăşenesc şi primăriei locale, instituţiilor publice, societăţii civile, mass- media, cetăţenilor. Raportul privind proiectul “Transparenţa – oxigenul democraţiei”, noile oportunităţi de implicare a cetăţenilor în procesul de soluţionare a problemelor comunitare, scopul, obictivele, activităţile din cadrul  proiectului şi a responsabililor de executare a lor a fost prezentat de coordonatorul proiectului, directorul executiv al AO ”CUTEZATIORUL” Vitalie Cimpoieş.  

Despre parteneriatul primăriei or. Făleşti cu societatea civilă întru îndeplinirea cerinţelor legii Republicii Moldova cu privire la transparenţa în procesul decizional a vorbit primarul oraşului Pavel Ivanciuc. Dumnealui a adus exemple concrete despre iniţiativele AO „CUTEZĂTORUL”, altor ONG – uri privind participarea la monitorizarea bugetului oraşului Făleşti, atragerea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii oraşului, rolul cetăţenilor în soluţionarea problemelor cu care chiar ei se confruntă.

Despre acţiunile concrete din cadrul proiectului şi rolul fiecărui partener în realizarea lor a vorbit Damian Furdui, asistentul directorului de proiect. Pornind de la scopul proiectului - contribuirea societăţii civile la sporirea nivelului de transparenta a administratiei publice locale din oraşul Făleşti, participanţii au concretizat mai multe momente privind organizarea adunărilor informative și dezbaterilor publice, treningurile cu reprezentanţii societăţii civile şi APL, distribuire a materialelor informative.

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 12 luni şi are menirea de a crea condiţii pentru accesul mai deplin al cetăţenilor la informaţia de interes public, luarea deciziilor şi sporirea nivelului de transparenţă a Consiliului local şi primăriei Făleşti. În acest scop la primăria oraşului va fi creat „Ghişeul Cetăţeanului”, lansată linia telefonică fierbinte, panoul informativ, editate şi distribuite 6 pliante tematice, 4 numere ale buletinului informativ „Comunitatea”, broşura „Ghidul cetăţeanului”.

În cadrul Conferinţei de lansare a proiectului a derulat şi campania informaţională. În cadrul ei deja a fost editată şi distribuită plianta informativă privind scopul, obiectivele, acţiunile şi rezultatele preconizate în cadrul proiectului, publicat la 23 iulie curent în ziarul „Patria mea” articolul “Transparenţa – oxigenul democraţiei”, iar în cadrul emisiunii Median info la Radioul Naţional a fost realizat interviul cu coordonatorul proiectului Vitalie Cimpoieş.  

 Este impresionant faptul că proiectul respectiv completează cu mult şi continuă acţiunile începute în oraşul Făleşti în anul 2009 în cadrul proiectului  „Cetăţeni activi – comunitate puternică”.  Prin aceasta vor fi consolidate şi dezvoltate în continuare relaţiile de colaborare ale ONG – urilor implicate în proiect cu Consiliul local, primăria oraşului privind transparenţa activităţii APL.Blog | Iniţiative Democratice