PNUD/ EU4MD/ Responsabil tehnic în domeniul instalațiilor si rețelelor electrice

Descrierea contractului:           Responsabil tehnic în domeniul instalațiilor si rețelelor electrice

Denumirea proiectului:             Programul EU4Moldova: regiuni-cheie (finanțat de UE)

Perioada contractului/serviciilor:  ianuarie–august 2022 (80 zile lucrătoare)

Obiectivul general al serviciilor de consultanță este de a susține eforturile programului „EU4Moldova: regiuni-cheie” de a oferi asistență tehnică și de a fortifica capacitățile autorităților administrației publice locale și ale comunităților beneficiare pentru dezvoltarea și evaluarea infrastructurii și efectuarea lucrărilor de inginerie civilă în conformitate cu codurile în domeniul construcției și standardele tehnice naționale, asigurând investiții de capital rentabile și utilizarea eficientă a resurselor.

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” este în căutarea unui responsabil tehnic calificat și experimentat care să supravegheze direct lucrările din cadrul proiectului de dezvoltare a infrastructurii „Sistemul de iluminat stradal inteligent pentru Cahul — sectorul Centru”.

CERINȚELE PRIVIND CALIFICĂRILE ȘI EXPERIENȚA

Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate pentru selectarea consultantului (consultantei):

Studii:

 • Diplomă universitară în inginerie civilă și/sau arhitectură
 • Certificat de atestare tehnico-profesională a responsabililor tehnici pentru lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor, domeniul aferent nr. 3, „Instalații și rețele exterioare electrice”

Experiență:

 • Cel puțin patru ani de experiență de lucru în domeniul instalațiilor si rețelelor electrice, cu creșterea progresivă a responsabilităților funcției
 • Cel puțin trei proiecte implementate de aceeași categorie/amploare/complexitate în domeniul iluminatului stradal, supravegheate în perioada 2018–2021 (Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a cere copii ale certificatelor de acceptare finală, semnate de supraveghetorii/autoritatea contractantă a proiectelor respective)

Competențe:

 • Cunoașterea aprofundată a legislației naționale în domeniul lucrărilor de construcție
 • Abilități practice de lucru cu programe software profesionale similare programului WinSmeta și înțelegerea principiilor calculării costurilor lucrărilor prin metoda resurselor
 • Nivel înalt de dezvoltare a simțului răspunderii și a capacităților organizatorice, abordarea creativă a soluționării problemelor
 • Abilități excelente de comunicare și raportare
 • Abilitatea de a se încadra în termene și de a stabili prioritatea mai multor sarcini
 • Cunoașterea excelentă obligatorie, atât la nivel de scriere, cât și la nivel de vorbire, a limbii române și a limbii ruse; cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova promovează diversitatea forței de muncă. Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități diverse, LGBT, romii și alte minorități etnice, lingvistice sau religioase, persoanele cu HIV, precum și refugiații și alți non-cetățeni cu drept legal de muncă în Republica Moldova, sunt încurajați în mod special să aplice.

DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI INCLUSE LA DEPUNEREA OFERTELOR

Consultanții individuali interesați trebuie să prezinte următoarele documente/informații pentru demonstrarea calificărilor lor:

 • Propunerea care explică modul în care aplicantul satisface fiecare cerință de calificare și de ce dânsul/dânsa este cel/cea mai potrivit/ă pentru activitatea vizată.
 • CV care să includă informații privind experiența din trecut în proiecte/sarcini similare și produsele concrete obținute.
 • Copia (copiile) certificatului (lor) de atestare tehnico-profesională a responsabililor tehnici pentru lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor, domeniul aferent nr. 3, „Instalații și rețele exterioare electrice”;
 • Propunerea financiară - în USD, specificând suma totală forfetară și numărul anticipat de zile lucrătoare, încorporată în Scrisoarea Ofertantului către PNUD, care să confirme interesul și disponibilitatea Contractului Individual (CI) pentru acest contract.
 • Pentru detalii, regăsiți Termenii de referință și Anunțul de procurare de consultanță individuală anexate la anunț (la capitolul "Supporting Documents"): https://sc.undp.md/jobdetails/2353/

Articol adaugat de: Victoria Josan