Anunț privind contractarea unui/ei expert/e în vederea elaborării unui studiu referitor la nevoile tinerilor NEET din Bălți, Sângerei și Fălești

FEE

   Anunț privind contractarea unui/ei expert/e în vederea elaborării unui studiu referitor la nevoile tinerilor NEET din Bălți, Sângerei și Fălești.

Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI anunță concurs de selectare a unui Expert/e pentru elaborarea unui studiu referitor la nevoile tinerilor NEET din Bălți, Sângerei și Fălești, în cadrul proiectului ”Antreprenoriatul mai aproape de tinerii NEET din Bălți, Fălești și Sângerei: construim acasă!” finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene.

Scopul proiectului dat este promovarea unei culturi antreprenoriale inovative, transparente și digitalizate în Bălți, Fălești și Sângerei, sporind astfel competivitatea economică, reducerea șomajului și incluziunea socio-economică a tinerilor NEET din regiunea de Nord a țării.

Responsabilități:

  • Analiza informației recepționate în urma chestionării tinerilor din cele 3 localități;
  • Analiza informației recepționate în urma realizării a 3 focus grupuri în cele 3 localități;
  • Elaborarea Studiului;

Calificări:
• Studii şi/sau experienţă în domeniul dat;
• Experiență în elaborarea rapoartelor/ studiilor/ ghidurilor;

Pentru a aplica: Trimiteţi pe adresa de e-mail adolex21@gmail.com CV-ul dumneavoastră și oferta financiară însoțită de un concept al studiului.

Termenul limită: 10 decembrie 2021.

Studiul va  fi realizat în cadrul proiectului ”Antreprenoriatul mai aproape de tinerii NEET din Bălți, Fălești și Sângerei: construim acasă!” finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene.

Urmăriți pagina de facebook a asociației https://www.facebook.com/adolexadolex  pentru a fi la curent cu etapele proiectului.