Concurs de selectare a unui expert/experte sau grup de experți pentru consultarea a 10 OSC-uri în elaborarea și implementarea politicilor interne de transparență

Politica de transparentaCentrul CONTACT, cu susținerea financiară din partea Suediei, anunță concurs pentru angajarea expertului/expertei sau a unui grup de experți care va acorda consultări pentru 10 OSC-uri în elaborarea și implementarea politicilor interne de transparență.

Centrul CONTACT este o Asociație Obștească independentă și apolitică care reprezintă o platformă activă de resurse, analiză, advocacy, dezbateri și comunicare pentru oameni activi, lideri comunitari și organizațiile societății civile care vor să contribuie la dezvoltarea unei societăți civile puternice, credibile și influente cu un grad înalt de participare a femeilor și bărbaților și cu autorități publice transparente și responsabile.

Obiectivele concursului:

Acordarea consultărilor pentru 10 OSC-uri în elaborarea și implementarea politicilor  interne de transparență.

Sarcini și responsabilități

  • Analiza situației existente privind transparența în 10 OSC-uri beneficiare a Centrului CONTACT;
  • Acordarea consultațiilor pentru 10 OSC-uri în elaborarea și implementarea politicilor interne de transparență.

Notă: Pentru fiecare organizație beneficiară se acordă 2 zile de consultantă/mentorat pe parcursul lunii decembrie 2021 – ianuarie 2021.

Calificări și abilități

  • Studii superioare în domeniile de drept, politici publice, sociologie sau alte domenii relevante;
  • Cunoașterea aprofundată a cadrului legal și normativ ce reglementează domeniul societății civile;
  • Experiență în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor, regulamentelor, produselor similare;
  • Abilitatea de a prezenta produsele conform orarului prestabilit.

Procedura de selectare

Dosarele vor fi evaluate în baza calificării și experienței expertului/experți în furnizarea serviciilor de expertiză.

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:

  • CV-ul actualizat, incluzând date privind experiență în furnizarea serviciilor de expertiză;
  • Propunerea tehnică (viziunea referitor la îndeplinirea sarcinii);
  • Oferta financiară în Euro pe zi net.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa: info.ong.contact@gmail.com cu indicarea în linia de subiect ”Concurs de selectare expert politici de transparență”.

Termen limită de expediere a dosarului: 05 decembrie 2021.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Pentru informații suplimentare vă invităm să vă adresați către Valerian Tăbîrță la tel: 069137355 sau e-mail: valerian.tabirta@gmail.com

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.