Specialist superior Direcția administrarea și aprobarea proiectelor AIPA

 1. Denumirea funcției: specialist superior Direcția administrarea și aprobarea proiectelor
 2. Scopul și sarcinile de bază: Scopul general al funcției: Contribuie la realizarea sarcinilor Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură în domeniul efectuării lucrărilor de verificare a dosarelor de solicitare a sprijinului financiar, prin contrapunerea acestora cu baza de date şi transmiterea dosarelor evaluate pozitiv pentru autorizarea plății.
  Sarcinile de bază:
  1) Recepţionarea dosarelor de solicitare a subvenţiilor pentru cel puțin o măsură de sprijin financiar, prezentate de către subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei;
  2) Efectuarea validării și controlului veridicităţii documentelor prezentate prin contrapunerea acestora cu baza de date a Agenţiei, în ordinea recepţionării dosarelor;
  3) Participarea la întocmirea proceselor-verbale de transmitere a dosarelor eligibile spre autorizare și întocmirea proceselor-verbale privind constatarea iregularităților pentru dosarele neeligibile..
 3. Tip de angajare: determinată.
 4. Condițiile de participare la concursconform art.27 din Legea 158/2008.
 5. Cerințe specifice pentru participare la concurs: Studii:superioare, de licență sau echivalente, în domeniul economic, drept, tehnic, agricol.
  Cunoștințe: - de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
                     - legislaţia în domeniu.
  Experiență profesională: minim 06 luni experiență profesională în domeniu, preferință în serviciu public.
  Abilități: planificare, organizare, control, elaborare a documentelor, comunicare eficientă etc.
  Atitudini: respect faţă de oameni, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 6. Documente ce urmează a fi prezentate:
 • copia buletinului de identitate;
 • Documente ce atestă experiența profesională (Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • cazierul judiciar (inițial e posibil de prezentat declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse);
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • formularul de participare la concurs;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
 1. Bibliografia concursului:

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

- Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

- Codul administrativ al RM nr.116 din 19.07.2018;

- Legea integrității nr. 82/2017;

- Legea nr. 276/2016  cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural;

- HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR;

- HG nr. 507/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR;

- HG nr. 476  din  18.10.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea subvenţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;

- HG nr.985 din 22.12.2020 cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățiri funciare;

- HG nr.836 din 18.11.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal;

- HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA.

Termen limită de depunere a dosarului: 13 DECEMBRIE 2021, inclusiv.

 1. Modalitatea de depunere: prin poșta, e-mail sau personal (la sediul central al Agenției mun.Chișinău bd.Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et.17).
 2. Date de contact: Secretar al Comisiei Violina Budeci

Tel: (022) 292-612

E-mail: hr@aipa.gov.md

Pentru detalii accesați site-ul: cariere.gov.md

Articol adaugat de: TEPORDEI